Zaloguj
Reklama

SR - czym jest stwardnienie rozsiane?

Szpital
Fot. Pantherstock
Szpital
(4)

SR, czyli stwardnienie rozsiane, jest przewlekłą chorobą układu nerwowego o nieznanym dotychczas procesie patologii.

Reklama

Na wystąpienie SR ma wpływ wiele czynników od genetycznych począwszy, przez procesy autoimmunologiczne organizmu a na czynnikach środowiskowych skończywszy. Choroba ta polega na demielinizacji nerwów w różnych częściach układu nerwowego.[1] Demielinizacja to proces, w którym dochodzi do zniszczenia osłony nerwu, jaką jest mielina.[2] Zmiany te, z racji swojej wieloogniskowości, dają bardzo zróżnicowane objawy neurologiczne w kolejnych rzutach choroby.[3]

SR występuje równie często u kobiet jak i u mężczyzn, pierwsze objawy ujawniają się między 20 a 40 rokiem życia, co nie wyklucza ich wystąpienia już po 15 roku życia. Jednym z podstawowych objawów SR są zaburzenia wzroku spowodowane zapaleniem nerwu wzrokowego. Pojawiają się również zaburzenia słuchu, niedowład twarzowy oraz objawy ruchowe w postaci pewnych ubytków (takie jak porażenie czy niedowład).[4]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Rehabilitacja w neurologii. Podręcznik dla studentów fizjoterapii” J. Opara, Katowice 20007
    [2] „Choroby demielizacyjne” M. Wender [w:] „Neurologia kliniczna” pod red. A. Dowżenki, I. Walda, A. Członkowskiej, Warszawa 1980
    [3] „Rehabilitacja w neurologii. Podręcznik dla studentów fizjoterapii” J. Opara, Katowice 20007
    [4] „Choroby demielizacyjne” M. Wender [w:] „Neurologia kliniczna” pod red. A. Dowżenki, I. Walda, A. Członkowskiej, Warszawa 1980

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze