Zaloguj
Reklama

Przyczyny udaru mózgu u młodych ludzi

Gra w rugby
Fot. ojoimages
Gra w rugby
(4)

Udar mózgu głównie dotyczy osób straszych, po 65 roku życia. Przed 45 rokiem życia zdarza się bardzo rzadko i stanowi zaledwie 5-12% wszystkich przypadków, ale jego konsekwencje w postaci ograniczenia ruchowego i zaburzeń poznawczych mają ogromy wpływ na dalsze życie młodej osoby.

Reklama

Wczesna identyfikacja czynników ryzyka udaru, umożliwia skuteczne leczenie profilaktyczne. U osób młodych i dzieci rzadko odnotowuje się standardowe czynniki ryzyka udaru wieku starszego, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca czy migotanie przedsionków.

U osób młodych większą rolę odgrywają czynniki genetyczne, np. wrodzone koagulopatie,a
do najczęstszych przyczny niedokrwiennego udaru mózgu zalicza się:

  • wada serca sprzyjająca powstawaniu zatorów
  • zaburzenia rytmu serca
  • infekcyjne zapalenie wsierdzia
  • rozwarstwienia tętnic
  • nidobór białka C, białka S
  • niedobór antytrombiny III
  • stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych


Stosunkowo rzadko wpłwy ma także nadużywanie alkoholu, narkotyków, choroby autoimmunologiczne naczyń lub zespół przeciwciał antyfosfolipidowych.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze