Zaloguj
Reklama

Poziom kwasu moczowego a niedokrwienie mózgu u osób starszych

Poziom kwasu moczowego a niedokrwienie mózgu u osób starszych
Fot. Pantherstock
(0)

W październikowym numerze czasopisma Neurology przedstawiono wyniki przekrojowego badania przeprowadzonego wśród 177 osób w wieku 20-92 lat, w którym oceniano zależność pomiędzy poziomem kwasu moczowego we krwi a występowaniem zmian istoty białej mózgu (White Matter Hyperintense - WMH) obserwowanych w obrazach T2 zależnych rezonansu magnetycznego (MRI), będących przejawem zmian niedokrwiennych.

Reklama

 

U wszystkich badanych (85 mężczyzn i 92 kobiety) poziom kwasu moczowego we krwi mieścił się w granicach normy. Jednak u osób z jego wysokim normalnym poziomem obserwowano 2,6 razy większą objętość WMH w obrazach T2 niż u osób wartościami średnimi lub niskimi. Pośród osób powyżej 60 roku, wyższe wartości kwasu moczowego (mieszczące się w granicach normy) wiązały się z ponad 4-5 krotnie większą objętością WMH niż u pozostałych badanych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • D. J. Schretlen, PhD, A. B. Inscore, PsyD, T. D. Vannorsdall, PhD, M. Kraut, MD, PhD, G. D. Pearlson, MD, B. Gordon, MD, PhD and H. A. Jinnah, MD, PhD

    Serum uric acid and brain ischemia in normal elderly adults. Neurology 2007;69:1418-1423.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze