Zaloguj
Reklama

Poważne urazy mózgu w dzieciństwie mogą mieć długotrwałe skutki

Autorzy: Anna Pyka
Wizyta u pediatry
Fot. ojoimages
Wizyta u pediatry
(0)

Wbrew przekonaniu, że dzieci są odporne na poważne zranienia, urazy mózgu doznane w dzieciństwie, mogą mieć poważne skutki w życiu dorosłym.

Reklama

W badaniach oceniano wpływ urazów mózgu u dzieci w wieku 2 lat i stwierdzono, że urazy te mają wpływ na rozwój funkcji poznawczych, poziom IQ, a nawet zmianę zachowania.


Wyjście z urazu mózgu może trwać przez lata po urazie. Dużą rolę odgrywa tutaj środowisko domowe dziecka, które może mieć pozytywny wpływ, jeśli jest stabilne i zapewnia odpowiednią opiekę.

Dzieci po istotnych urazach głowy mogą wolniej przyswajać sobie pewne umiejętności, szczególnie gdy są one skomplikowane i mogą okazać się dla nich zbyt trudne.

Badacze przestrzegają, aby zachować szczególną ostrożność, ponieważ poważny uraz może być skutkiem nawet niepozornego wypadku.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Health.com

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze