Zaloguj
Reklama

Podwyściółczak, inaczej pierwotny guz ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Kobieta cierpiąca na zaburzenia snu
Fot. medforum
Kobieta cierpiąca na zaburzenia snu
(0)

Podwyściólczak, został opisany po raz pierwszy w 1945 roku i zaliczany jest do pierwotnych guzów ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Reklama

Guz ten jest bardzo mało złośliwy, rozwija się najczęściej bardzo długo i co ważne nie daje jakichkolwiek objawów. Wywodzi się on z macierzystych komórek glejowych i najczęściej zlokalizowany jest w okolicy IV komory mózgu lub w komorze bocznej. Wymienia się dwa rodzaje podwyściółczaka: gwiaździak mieszany oraz gwiaździak kłebkowaty. Guz ten jest bardzo dobrze odgraniczony od otoczenia (otaczających go tkanek) a jego leczenie wymaga zabiegu chirurgicznego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Paweł P. Liberski: Choroby układu nerwowego. Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, s. 155.
    Zarys neurochirurgii. Mirosław Ząbek (red.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999, s. 44, 137.
    Mirosław Jan Mossakowski, Paweł P. Liberski: Guzy układu nerwowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, s. 109-111.
    http://radiopaedia.org/articles/subependymoma

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze