Zaloguj
Reklama

Podłoże genetyczne choroby Alzheimera

Model DNA
Fot. iStock
Model DNA
(5)

Choroba Alzheimera zaliczana jest do schorzeń, które charakteryzuje powolny, stopniowy rozwój demencji. Cały czas trwają badania, poszukujące bezpośrednich i pośrednich przyczyn rozwoju choroby Alzheimera.

Reklama

Chorobę tą charakteryzują zaburzenia pamięci (z czasem uniemożliwiają normalne i sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym), problemy z mową, poruszaniem się (drgawki, zwiększenie napięcia mięśniowego), silne pobudzenie czy problemy z nietrzymaniem moczu. Od dawna naukowcy w sposób szczególny, interesują się podłożem genetycznym choroby Alzheimera.

Czynniki genetyczne na wiele sposobów wpływają na rozwój choroby. W przypadku podejrzenia choroby Alzheimera wykonuje się badanie dla genu preseniliny 1 (PSEN1), preseniliny 2 (PSEN2) i APP.

W przypadku osób o późniejszych początku choroby badanie ApoE4. Pozwala to np. określić predyspozycję do rozwoju choroby. Występowanie określonej mutacji lub wariantu danego genu, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby a nie oznacza, iż pacjenta na pewno na nią zachoruje. Pojawienie się jednak mutacji tych genów prowadzi do nadmiernego odkładania się beta-amyloidu. Zaburza on funkcjonowanie komórek mózgowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze