Zaloguj
Reklama

Pląsawica

Autorzy: Klaudia Tomala
Ból całego ciała
Fot. Pantherstock
Ból całego ciała
(3)

Pląsawice zaliczane są do grupy zaburzeń ruchowych zwanych ruchami mimowolnymi, które spowodowane są uszkodzeniem w obrębie układu pozapiramidowego (zwanego też podkorowym) odpowiedzialnego za regulację napięcia mięśni i ruchów zautomatyzowanych.

Reklama

Terminem “pląsawica” określa się nagłe, mimowolne i nieregularne ruchy przenoszące się kolejno na różne części ciała.

Ruchy pląsawicze dotyczą zarówno mięśni kończyn jak i mięśni osiowych. Ruchy mimowolne mogą ulegać nasileniu przy próbie wykonywania zaplanowanej czynności, powodując upośledzenie zaplanowanego ruchu dowolnego. Wzmożenie ruchów pląsawiczych obserwuje się także pod wpływem emocji, natomiast w czasie snu objawy całkowicie ustępują. W pierwszych etapach rozwoju choroby, pląsawica może dotyczyć także mięśni twarzy.

Obserwuje się wtedy niekontrolowane grymasy, marszczenie czoła, mimowolne ruchy w okolicy nosa i ust. U osób dotkniętych pląsawicą zauważyć można charakterystyczny sposób poruszania się - chód kołyszący, taneczny, niepewny przypominający pląsanie. Chorzy bardzo często starają się zamaskować ruchy pląsawicze jednakże z marnym skutkiem. Mówi się wtedy o ruchach rzekomocelowych. Główną przyczyną powstawania pląsawic jest uszkodzenie jąder podkorowych (jąder podstawy) tj.: skorupa i gałka blada i zaburzenie przekaźnictwa dopaminergicznego.

Daletego też mogą się one pojawiać na skutek terapii lekami dopaminergicznymi. Pląsawice mogą być zaburzeniem pierwotnym (np. w chorobie Alzheimera), ale także mogą pojawiać się jako zaburzenia wtórne powstałe w wyniku różnych powikłań układowych lub pod wpływem ekspozycji organizmu na działanie toksyn.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Literatura: 1. Michalak S, Mejnartowicz JP.: Zaburzenia ruchowe i ruchy mimowolne. W: Kozubski W, Liberski PP. (red.). Neurologia. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
    2. Honczarenko K.: Pląsawice — patogeneza, diagnostyka,leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze