Zaloguj
Reklama

Parasomnie jako zaburzenia snu

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Cierpienie na bezsenność, zaburzenia snu
Fot. medforum
Cierpienie na bezsenność, zaburzenia snu
(5)

Termin „parasomnie” oznacza grupę zaburzeń snu, polegających na występowaniu mimowolnych zaburzeń ruchowych podczas przejścia z czuwania w sen.

Reklama

Ponadto, w trakcie trwania parasomnii, może dojść do zaburzeń wzbudzenia, kiedy to nie dochodzi do całkowitego wybudzenia podczas głębokiego snu non-REM, ale pojawiają się nieprawidłowe mimowolne reakcje ruchowe z następczą niepamięcią. Parasomnik może również doświadczyć objawów tzw. wzbudzenia z dezorientacją. - wówczas dochodzi do niepełnego wybudzenia ze snu. Pacjent zachowuje się nieadekwatnie do rzeczywistości, np. mówi coś, co nie ma sensu oraz podnosi przedmioty bez wyraźnego celu.

Szczególnym rodzajem parasomnii jest somnabulizm (zwany również lunatyzmem). Osoby dotknięte somnabulizmem mogą wstać z łóżka, chodzić po mieszkaniu. Osoby lunatykujące, wybudzone ze snu wydają się zdezorientowane, z niepamięcią wsteczną dotyczącą przebiegu zdarzenia.

Przed zastosowaniem odpowiednich leków, lekarz neurolog wykluczy najpierw napady padaczkowe, które mogą dawać niekiedy podobne objawy do tych opisanych powyżej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. A.Prusiński, Zaburzenia snu, Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi, 1998.
    2. J. Fliciński, M. Żarowski, M. Cieślik, B. Steinborn, Somnabulizm, opis przypadku, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2011.

Reklama
(5)
Komentarze