Zaloguj
Reklama

Palenie papierosów czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera.

Autorzy: lek.Magdalena Targosz
Palenie papierosów czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera.
Fot. ojoimages
(0)

We wrześniowym numerze czasopisma Neurology zamieszczono wyniki dużego badania populacyjnego (Rotterdam Study) dotyczącego wpływu palenia papierosów na rozwój otępienia, w szczególności choroby Alzheimera (AD) oraz otępienia naczyniopochodnego (VaD)...

Reklama

Badaniem objęto prawie 7000 osób w wieku ponad 55 lat, które obserwowano około siedmiu lat. W tym okresie u 706 badanych wystąpiły zaburzenia poznawcze. Osoby będącymi aktywnymi palaczami w trakcie trwania badania były 50 % bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera, niż osoby nigdy niepalące lub byli palacze. Ryzyko to ograniczone było do osób nieposiadających genu apolipoproteiny E4 (APOEε4). Brak było zależności pomiędzy obecnym paleniem a ryzykiem VaD, a także rozwojem otępienia u byłych palaczy. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Reitz C, den Heijer T, van Duijn C, Hofman A, Breteler MM. Relation between smoking and risk of dementia and Alzheimer disease: the Rotterdam Study. Neurology. 2007 Sep 4;69(10):998-1005.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze