Zaloguj
Reklama

Odmienna rola komórek mózgu w procesie rozpoznawania obiektów

Autorzy: Anna Pyka
Prześwietlenie
Fot. ojoimages
Prześwietlenie
(5)

Zdolność mózgu do rozpoznawania obiektów umiejscowiona jest w dolnej korze skroniowej. Wyniki nowych badań pokazują, że dwa rodzaje neuronów, odgrywają odmienną rolę w tym procesie.

Reklama

Proces przejścia od uznania obiektu za nowy do uznania go za stary, nazywany jest plastycznością.

Naukowcy odkryli, że dwie główne klasy komórek znalezionych w mózgu, pobudzające i hamujące, odpowiadały inaczej, w zależności od tego, co pokazywano małpie. Pobudzające neurony były szczególnie aktywne, gdy małpy widziały znany obiekt, który lubiły. Hamujące neurony były znacznie bardziej aktywne, gdy małpy widziały obraz zupełnie nowy.

Naukowcy wjaśniają, że gdy małpy widziały znajomy obiekt, pobudzające neurony wysyłały ten sygnał do innych części mózgu, aby uzyskać stosowne odpowiedzi. Natomiast kiedy małpy widziały coś nieznanego, pobudzająca odpowiedź była bardziej rozproszona, pozwalając hamującym neuronom na ich podwyższoną aktywność, co z kolei sygnalizuje proces uczenia się.

Istnieje ogromna różnorodność neuronów i może być ona bardzo ważna, ponieważ w przypadku uszkodzenia ktoregoś obszaru mózgu, wobec konieczności przekwalifikowania go, może się okazać, że niektóre klasy komórkowe muszą być funkcjonalne, aby wesprzeć tę plastyczność.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neuron, 2012; 74 (1): 193 DOI: 10.1016/j.neuron.2012.01.032

Reklama
(5)
Komentarze