Zaloguj
Reklama

Niedobór witamin a zaburzenia neurologiczne

Owoce
Fot. ojoimages
Owoce
(5)

Sytuacja, w której dochodzi do niedoboru witamin w organizmie człowieka, jest sytuacją bardzo złożoną ze względu na to, iż z pożywienia człowiek powinien dostarczyć organizmowi około 25 witamin, 10 aminokwasów, 20 pierwiastków mineralnych oraz kwasy tłuszczowe.

Reklama

Pomiędzy tymi wszystkimi elementami i związkami musi być zachowana równowaga, by nadmiar jednego nie utrudniał wchłaniania drugiego. Większość przypadków niedoboru witamin początkowo daje podobne, nieswoiste objawy. W kolejnej fazie objawy mogą się nasilać i przechodzić w stany ostre lub przewlekłe. Przykładem może być niedobór witamin z grupy B, który powoduje powstanie zapalenia wielonerwowego (chorobę Beri- Beri). Jest to choroba obejmująca układ nerwowy ale również układ sercowo- naczyniowy.

Wiele innych witamin i mikroelementów ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, stąd niezwykle istotne by dostarczać ich odpowiednią ilość.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „ Zaburzenia neurologiczne w niedoborze witamin, zatruciach i chorobach wewnętrznych” H. Nielubowiczowa [w:] „Neurologia kliniczna” pod red. A. Dowżenki, I. Walda, A. Członkowskiej, Warszawa 1980

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze