Zaloguj
Reklama

Nagłe zaburzenia widzenia

Oko
Fot. ojoimages
Oko
(3)

Przez nagłe zaniewidzenie określa się utratę lub pogorszenie wzroku o 0,05 w ciągu kilku minut lub godzin. W przypadku pogorszenia wzroku zawsze należy skonsultować się z lekarzem okulistą lub w przypadkach nagłych z lekarzem pierwszego kontaktu.

Reklama

Przyczyną niespodziewanego pogorszenia widzenia mogą być zarówno toczące się procesy chorobowe w obrębia oka jak i ogólnoustrojowe.

Do etiologii związanej z zaburzeniami w obrębie nerwu wzrokowego zalicza się:

  1. proces zapalny
  2. demielinizację
  3. proces zwyrodnieniowy, spowodowany cukrzycą, awitaminozą lub alkoholizmem

Utrata wzroku oraz towarzyszący jej silny ból oka, rozmyty obraz oraz pojawiające się błyski mogą spowodowany być niedokrwieniem oka lub atakiem jaskry,natomiast nadwrażliwość na światło, pogorszenie widzenia, ból i zaczerwienienie oka najczęściej spowodowane są zapaleniem tęczówki lub błony naczyniowej oka.

Dodatkowo nagła utrata widzenie może być spowodowana przez:

  • urazy,zarówno samego oka jak i ośrodkowego układu nerwowego,
  • udar mózgu,w wyniku wzrostu ciśnienia krwi w mózgu,
  • napad migreny,
  • zatrucie alkoholem metylowym,
  • zakrzep żyły centralnej siatkówki, związany ze wzrostem ciśnienia w gałce ocznej.
Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze