Zaloguj
Reklama

Mobilny monitoring choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera
Fot. Pantherstock
Choroba Alzheimera
(1)

Schorzenia o podłożu neurodegradacyjnym stanowią coraz większy odsetek – jest to efekt zjawiska, jaki stanowi proces starzenia się społeczeństwa, gdyż jest to właśnie grupa, gdzie najczęściej diagnozowane są tego rodzaju choroby. Jednym z nich jest choroba Alzheimera, która jest przyczyną pogłębiającej się demencji starczej. Naukowcy brytyjscy pracują nad urządzeniem, które monitorując określone parametry, pozwoli na wczesne wykrycie pierwszych objawów tej choroby.

Reklama

Brytyjscy naukowcy są na drodze do opracowania urządzenia, dzięki któremu możliwe będzie wsparcie procesów spowalniających rozwój chorób o podłożu neurodegeneracyjnym. Głównym zadaniem urządzenia będzie możliwie jak najwcześniejsze wykrycie objawów chorobowych, dzięki czemu realnym stanie się wdrożenie terapii już na wczesnych etapach choroby. Prace nad tą najnowocześniejszą technologią przeprowadzane są w ramach programu EDoN (Early Detection of Neurodegenerative Diseases) [1].

Skala problemu

Schorzenia neurodegardacyjne diagnozowane są coraz częściej z uwagi na fakt rosnącej liczby osób starszych w społeczeństwach. Osoby starsze stanowią grupę, w której najliczniejsze są przypadki chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera, która stanowi najczęstszą przyczynę demencji [2].

Działanie urządzenia

W pierwszej kolejności konieczne jest zebranie odpowiedniej ilości danych oraz informacji dotyczących schorzeń neurodegeneracyjnych. Na ich bazie powstaje podtyp urządzenia, które będzie analizować sygnały pochodzące z obszaru psychofizycznego funkcjonowania człowieka oraz porównywać je z zebranymi wcześniej wynikami testów diagnostycznych wykorzystywanych w chorobie Alzheimera [1].

Monitorowane obszary

Sposób poruszania się to jeden z parametrów, jaki poddawany będzie analizie – wszelkie zmiany (np. w normalnym tempie chodu) będą uwzględniane jako potencjalne sygnały chorobowe.

Monitoring rytmu pracy serca również jest również podyktowany zwróceniem uwagi na wszelkie nieprawidłowości i odstępstwa od normy, które mogą sugerować pierwsze symptomy chorobowe.

Podobnie sprawa ma się w kontekście kontroli przebiegu snu, którego nieprawidłowości również mogą sugerować rozwijającą się chorobę [1].

Zalety

Urządzenie opracowywane przez naukowców jest przede wszystkim niskokosztowe, co sprzyja jego upowszechnieniu. W kontekście drogich badań diagnostycznych, w tego typu schorzeniu, urządzenie monitorujące wiele czynników jednocześnie wydaje się być przełomowym rozwiązaniem. Niesie to za sobą również podniesienie skuteczności badań klinicznych [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [2] M. Gaweł, A. Potulska-Chromik: Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona. „Postępy Nauk Medycznych” 2015, t. XXVIII, nr 7, s. 468.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(1)
Komentarze