Zaloguj
Reklama

Meprelon wycofany z obrotu na terenie całego kraju

Leki
Fot. panthermedia
Leki
(0)

Meprelon, produkt leczniczy wykorzystywany przy ostrych stanach zagrożenia życia jak choćby: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk mózgu, ciężki ostry atak astmy czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, został decyzją Głównego Instytutu Farmaceutycznego wycofany ze sprzedaży na terenie Polski.

Reklama

Decyzja o wstrzymaniu obrotu leku została wydana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, którym jest SUN-FARM Sp. z o.o., w związku z zaistnieniem podejrzenia, jakoby lek nie spełniał wymagań jakościowych rozpuszczalnika potrzebnego do sporządzania roztworu następnie wykorzystywanego do wstrzykiwania bądź infuzji i obowiązywała od 24 stycznia 2018 roku.

Podmiot odpowiedzialny ponownie zwrócił się do Głównego Instytutu Farmaceutycznego o wycofanie wyżej wymienionego leku w ramach prewencyjnych. Organ mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, wyłączył produkt leczniczy z obrotu wraz z dniem 22 marca 2018 roku.

Oto wadliwe serie leku Meprelon (Methylprednisoloni natrii succinas), 1000 mg, w formie proszku i rozpuszczalnika wykorzystywanego do sporządzenia roztworu:

  • numer serii: 161107/160802, data ważności: 11.2021
  • numer serii: 170303/160802, data ważności: 03.2022

 

 

 

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze