Zaloguj
Reklama

Leki przeciwdepresyjne w chorobie Parkinsona

Leki przeciwdepresyjne w chorobie Parkinsona
Fot. panthermedia
(5)

W wydaniu online czasopisma Neurology przedstawiono wyniki badania porównującego skuteczność stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (nortryptyliny) i wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (paroksetyna) w terapii depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona (PD).

Reklama

Badanie prowadzono wśród 52 pacjentów z PD i współistniejącą depresją, u których stosowano jeden z dwóch wymienionych powyżej leków lub placebo. Wyniki leczenia oceniano stosując Skalę Depresji Hamiltona (HAM-D). Po 8 tygodniach obserwacji stwierdzono, że przyjmowanie nortryptyliny przynosiło znaczną poprawę w zakresie objawów depresji w porównaniu do grupy placebo (p < 0.002), podczas gdy nie wykazano takiej przewagi dla paroksetyny. Odsetek osób, które odpowiedziały na zastosowane leczenie również wykazał przewagę nortryptyliny (p = 0.024) wynosząc: w grupie stosującej nortryptylinę – 53 %, paroksetynę - 11% oraz placebo - 24%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M. Menza MD, R. DeFronzo Dobkin PhD, H. Marin MD, M. H. Mark MD, M. Gara PhD, S. Buyske PhD, K. Bienfait PhD, A. Dicke. A controlled trial of antidepressants in patients with Parkinson disease and depression. Neurology. 2008 Dec 17. [Epub ahead of print]

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze