Zaloguj
Reklama

Galantamina w zaawansowanej postaci choroby Alzheimera: badanie SERAD

Galantamina w zaawansowanej postaci choroby Alzheimera: badanie SERAD
Fot. ojoimages
(5)

W wydaniu online czasopisma The Lancet Neurology przedstawiono wyniki badania SERAD oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania galantaminy w zaawansowanej postaci choroby Alzheimera (AD).

Reklama

Randomizowane badanie kontrolne z podwójnie ślepą próbą prowadzono w latach 2003 – 2007 u pacjentów w wieku 84 lat (± 6 lat) z zaawansowaną postacią AD (Mini Mental State Examination 5-12 punktów), którzy otrzymywali galantaminę (n=207) w dawce 24 mg/dobę lub placebo (n=200). Wyniki leczenia oceniano przy użyciu dwóch skal określających funkcje poznawcze oraz samodzielność chorego w czynnościach życia codziennego - severe impairment battery (SIB) oraz seven-item minimum data set-activities of daily living (MDS-ADL). Jednocześnie monitorowano występowanie działań ubocznych, funkcje życiowe, parametry laboratoryjne oraz EKG. Stwierdzono, że galantamina może być bezpiecznie stosowana w zaawansowanej postaci AD u osób w wieku podeszłym. Może ona poprawiać funkcje poznawcze, jednak nie wpływa istotnie na poprawę w zakresie funkcjonalności w czynnościach życia codziennego.  

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Burns A et al. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in severe Alzheimer\\\'s disease (the SERAD study): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. The Lancet Neurology, Early Online Publication, 1 December 2008

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze