Zaloguj
Reklama

Epidemiologia czynników ryzyka psychozy w Chorobie Altzheimera

Epidemiologia czynników ryzyka psychozy w Chorobie Altzheimera
Fot. medforum
(5)

Dokonano przeglądu badań między 1990 a 2003 rokiem nad rozpowszechnieniem, zakresem występowania oraz trwałością i czynnikami ryzyka związanymi z psychozą w Chorobie Altzheimera.

Reklama

Przegląd badań pokazuje, że u 41% osób chorujących na Altzheimera występowała psychoza, w tym u 36% występowały omamy, a u 18% halucynacje. Występowanie psychozy rosło stopniowo w czasie 3 lat obserwacji, po czym przechodziło w fazę plateau. Psychotyczne symptomy zmierzały do końca w ciągu kilku miesięcy, a stawały się mniej widoczne po roku. Wykazano, że psychoza wiązała się z szybszym zanikiem funkcji poznawczych. Wyniki niektórych badań wskazywały na istnienie związku między psychozą a wiekiem, wiekiem, w którym wystąpiła choroba Altzheimera i czasem trwania choroby. Płeć, wykształcenie, historia chorób psychicznych i demencji w rodzinie, pokazały słaby i sprzeczny związek z wystąpieniem psychozy w chorobie Altzheimera. W świetle wyników przedstawionych badań można stwierdzić, że występowanie objawów psychozy jest częste i uporczywe w chorobie Altzheimera. Potrzeba dalszych badań, zwłaszcza podłużnych, by określić biologiczne i kliniczne powiązania pozwalające na wprowadzenie nowych metod leczenia.

 

  
  
  

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • American Journal of Psychiatry 162:2022-2030

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze