Zaloguj
Reklama

Długość pobytu oraz śmiertelność w oddziale udarowym

Długość pobytu oraz śmiertelność w oddziale udarowym
Fot. Pantherstock
(0)

W czasopiśmie Stroke przedstawiono wyniki retrospektywnego badania, w którym oceniano długość hospitalizacji pacjentów z udarem mózgu w multidyscyplinarnym oddziale udarowym w porównaniu do hospitalizacji chorych z podobnym rozpoznaniem w ogólnym oddziale neurologicznym lub internistycznym. Porównywano także śmiertelność wewnątrzszpitalną w obu rodzajach oddziałów.

Reklama

Średnia długość pobytu pacjentów w oddziale udarowym wynosiła 15 dni (n=2461) w porównaniu do 19 dni w pozostałych oddziałach (n=1567). Odsetek pacjentów hospitalizowanych > 7 dni w oddziale udarowym wyniósł 44,4% w porównaniu do 53,8% w pozostałych oddziałach (różnica 9.4%;P<0.0001). Jednocześnie śmiertelność wewnątrzszpitalna w oddziale udarowym była o 4,5 % mniejsza.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Zhu HF, Newcommon NN, Cooper ME, Green TL, Seal B, Klein G, Weir NU, Coutts SB, Watson T, Barber PA, Demchuk AM, Hill MD; Calgary Stroke Program.Impact of a Stroke Unit on Length of Hospital Stay and In-Hospital Case Fatality. Stroke. 2009 Jan;40(1):18-23

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze