Zaloguj
Reklama

DIeta owocowo-warzywna, a ryzyko udaru mózgu.

Autorzy: Laurie Barclay, MD,
DIeta owocowo-warzywna, a ryzyko udaru mózgu.
Fot. Pantherstock
(0)
Spożywanie owoców i warzyw może zmniejszać ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Reklama
W większości krajów owoce i warzywa spożywane są około 3 razy dziennie. Obecnie zaleca się zwiększenie częstości do 5 lub więcej razy na dzień. Wyniki badań przemawiają za tym, że zastosowanie się do nowych wskazówek może znacznie zmniejszyć chorobowość i śmiertelność w udarach mózgu. W 8 badaniach opisujących 9 niezależnych grup obserwowano przez okres 13 lat 257551 osób, z których w badanym czasokresie 4917 doznało udaru mózgu. Podzielono wszystkich na 3 duże grupy. W pierwszej spozywano owoce i warzywa do 3 razy dziennie, w drugiej 3-5 razy, w trzeciej więcej niż 5 dziennie. W porównaniu do grupy pierwszej relatywne ryzyko w grupie drugiej wynosiło 0,89 (95%, 0,83-0,97), a w grupie trzeciej 0,74 (95%, 0,69-0,79). Analiza podgrup sugeruje, że owoce i warzywa znamiennie redukują ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego tak jak krwotocznego. Ograniczeniem badań były: niedostateczna ewidencja dłogoterminowego randomizowanego badania, niemożność odróżnienia efektów różnych rodzajów owoców i warzyw, sposoby obserwacji, potencjalne inne czynniki wynikające z odmiennego stylu życia, możliwe czynniki zakłócające w zawartych badaniach oraz rozbieżności spowodowane inną dietą na początku badania i podczas późniejszej obserwacji.
Efekt ochronny owoców i warzyw w udarze mózgu ma silne biologiczne podstawy. Wiadomo, że owoce i warzywa sa bogate w potas, kwas foliowy, błonnik i antyoksydanty (witamina C, betakaroten i flawonidy). Wzrost ciśnienia tętniczego krwi jest największym czynnikiem ryzyka udaru dlatego też obniżający ciśnienie tętnicze efekt spożywania potasu może być jednym z ważniejszych mechanizmów redukujących ryzyko udaru mózgu wraz ze wzrostem spożycia owoców i warzyw.
Poza tym zastosowanie się do proponowanej diety ma działanie prewencyjne w przypadku innych przewlekłych chorób wieku dorosłego w tym choroby wieńcowej serca a także niektórych nowotworów.
Niska podaż owoców i warzyw w diecie jest jednym z największych modyfikowalnych czynników ryzyka różnych chorób.
Nawyki żywieniowe z dzieciństwa znacząco wpływają na późniejszy styl odżywiania się dlatego należy chronić młodych ludzi przed przewlekłymi chorobami  w młodym wieku.
Ważnym jest aby organizacje publiczne, administracja oraz media promowały zdrowy styl życia i odżywiania się.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Medscape Medical News

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze