Zaloguj
Reklama

Czym jest porażenie Bella?

Starszy mężczyzna
Fot. ojoimages
Starszy mężczyzna
(3)

Porażenie Bella jest najczęstszą patologią w obrębie VII nerwu twarzowego. Patogeneza tego zespołu jest słabo poznana, a za przyczynę przyjmuje się nieropne zapalanie nerwu VII w obrębie jego kanału.

Reklama

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia objawów jest nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i ciąża. Często początek objawów poprzedzony jest oziębieniem okolicy ucha i szyi po stronie przyszłego porażenia.

Początek zachorowania jest nagły, a objawy mogą się nasilać w ciągu kilku następnych dni.

Główne objawy porażenia to:

-jednostronny niedowład i porażenie mięśni mimicznych

-zaburzenia smaku

-zaburzenia wydzielania śliny i łez

-ból głowy

U około 50% chorych dochodzi do samoistnego ustąpienia objawów w ciągu 6 miesięcy. Wśród osób młodych porażenie Bella, często jest pierwszym objawem stwardnienia rozsianego.

Złe rokowanie, związane ze stałym przykurczem i osłabieniem mięśni mimicznych zależne jest od dodatkowych obciążeń, takich jak podeszły wiek, nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca. Leczenie opiera się na stosowaniu steroidów. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się po szybkim wdrożeniu leczenia, najlepiej do 48 h.

W pierwszym okresie kuracji, dodatkowo stosować można zabiegi cieplne. Gdy istnieje podejrzenie infekcji wirusem półpaśca, zalecane jest podanie acyklowiru.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • W. Kozubski, P. Liberski, Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze