Zaloguj
Reklama

Czym jest encefaloptia?

Współautorzy: Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
Zamyślenie
Fot. ojoimages
Zamyślenie
(0)

Terminem encefalopatii opisuje się wszelakie patologie w obrębie mózgowia, które spowodowane zwykle są zakażeniami, niedotlenieniem, problemami metabolicznymi, toksynami i lekami.

Reklama

Głównym objawem encefalopatii jest zmieniony stan psychiczny rozwijający się w sposób nagły lub powolny i postępujący.

Najczęściej spotykaną postacią jest encefalopiatia u podstawy, której leży niewydolność wątrobowa. Efektem jest zwiększona ilość amoniaku i merkaptanów we krwi, toksycznie działających na neurony i odpowiednie funkcjonowanie neuroprzekaźników.

Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych, czyli jakościowych i ilościowych zaburzeń świadomości. W początkowej fazie zaburzeniu ulega percepcja wzrokowa, opóźnia się czas reakcji, pamięci i zdolności uczenia się. W kolejnych fazach pojawia się senność, zaburzenia mowy i drżenia.

Oprócz niewydolności wątrobowej wielokrotnie przyczyną zaburzeń psychicznych w postaci encefalopatii jest:

  • nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozpoczynający się od silnych bólów głowy i nudności 
  • uogólnione niedotlenie ośrodkowego układu nerwowego, które może być spowodowane ograniczonym przepływem mózgowym krwi 
  • zaburzenia poziomu cukru we krwi w wyniku nieadekwatnego stosowania insuliny -
  • zaburzenia równowagi osmotycznej, skutkujące kwasicą tkanek ośrodkowego układu nerwowego.

 

Reklama
(0)
Komentarze