Zaloguj
Reklama

Czy szczepienia mogą mieć negatywny wpływ na układ nerwowy?

Współautorzy: W. Kułak, Powikłania neurologiczne po szczepieniach. Klinika Pediatryczna 2010
Szczepienie
Fot. ojoimages
Szczepienie
(5)

Szczepienia poza swoim niezaprzeczalnym działaniem, które zapobiega zachorowaniu na ciężkie choroby infekcyjne lub zgonem z powodu chorób zakaźnych mogą powodować niepożądane odczyny lub powikłania poszczepienne.

Reklama

Niepożądany odczyn poszczepienny stanowi przejściową, miejscową lub ogólną reakcję organizmu na podaną szczepionkę, natomiast powikłanie poszczepienne to nieprawidłowe reakcje, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do trwałych uszkodzeń lub zagrożeń życia.

Są to jednak zdarzenia niezwykle rzadkie, a korzyści z uniknięcia poważnych chorób zakaźnych przewyższają możliwe działania niepożądane. Po szczepieniu mogą pojawić się niepożądane reakcje związane z układem nerwowym.

Do łagodnych reakcji poszczepiennych pojawiających się do 48 godzin po iniekcji i ustępujących bez pozostawiania trwałych następstw neurologicznych zalicza się:

  • przedłużający się płacz -niepokój i nadpobudliwość
  • apatię ze wzmożoną sennością -wysoką temperaturę ciała
  • przejściowy, łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego

Do ostrych powikłań neurologicznych ujawniających się zazwyczaj po 48 godzinach od momentu szczepienia i mogących być przyczyną uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zalicza się:

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze