Zaloguj
Reklama

Częstość występowania demencji wśród osób pochodzących z czterech różnych grup etnicznych.

Autorzy: Hou CE, Yaffe K, Perez – Stable EJ, Miller BL
Częstość występowania demencji wśród osób pochodzących z czterech różnych grup etnicznych.
Fot. Pantherstock
(5)

Badania dotyczące częstości występowania demencji początkowo koncentrowały się wokół choroby Alzheimera oraz demencji naczyniowej, natomiast niewiele jest informacji na temat innych zaburzeń neurodegeneracyjnych oraz ich rozpowszechnienia w różnych grupach etnicznych.

Reklama

Analizowano dane z lat 1992 – 2002 pochodzące z Centrum Badań nad Chorobą Alzheimera w Kalifornii ( ang. Alzheimer’s Disease Research Centers). Zidentyfikowano przypadki chorób przebiegających z demencją, to jest choroby Alzheimera, demencji naczyniowej, demencji z ciałkami Levy’ego, degeneracji płata czołowo – skroniowego, choroby Parkinsona oraz postępującego porażenia nadjądrowego u 452 osób pochodzących z wysp Azji i Pacyfiku, 472 Afro-Amerykanów, 675 osób pochodzących z Ameryki Łacińskiej oraz 4926 osób rasy białej. Procentowa ilość osób z demencją z ciałkami Levy’ego była niższa w przypadku osób rasy innej niż biała. Częstość demenecji w degeneracji płata czołowo – skroniowego była porównywalna u osób rasy białej oraz pochodzących z wysp Azji i Pacyfiku, jednak niższa u Latynosów oraz Afro – Amerykanów. Postępujące porażenie nadjądrowe obserwowano częściej uosób pochodzących z wysp Azji i Pacyfiku w porównaniu z białymi, jednak równie często u Latynosów oraz Afro – Amerykanów.

Dla określenia społecznych oraz biologicznych uwarunkowań wpływających na rozpoznanie i rozpowszechnienie demencji innych niż choroba Alzheimera oraz demencja naczyniowa konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w różnych grupach etnicznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Dement Geriatr Cong Disord 2006; 22(1) : 42 – 47

Reklama
(5)
Komentarze