Zaloguj
Reklama

Co warto wiedzieć aby móc skorzystać z nowoczesnych preparatów w leczeniu udaru mózgu

Autorzy: Reuters Health Information
Co warto wiedzieć aby móc skorzystać z nowoczesnych preparatów w leczeniu udaru mózgu
Fot. medforum
(5)
U większości pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu nie można zastosować w leczeniu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu najczęściej z powodu zbyt późnego dotarcia do ośrodka dysponującego tym preparatem i zapleczem diagnostycznym pozwalającym na jego zastosowanie.
Reklama
W nowojorskim badaniu ponad 2000 pacjentów z niekrwotocznym udarem mózgu tylko 2,1% otrzymało tPA, znany czynnik zmniejszający chorobowość i śmiertelność w udarach.
W wiekszości przypadków pacjent nie otrzymuje tPA ponieważ dociera do szpitala po upływie 3 godzin (okno terapeutyczne) od pojawienia się pierwszych symptomów udaru mózgu.
Obserwacje opisano na podstawie 2566 pacjentów z udarem, którzy byli hospitalizowani w szpitalu w Michigan od maja do listopada 2002 roku. 330 wstępnie zakwalifikowano do podania tPA, 2236 nie. Powodami dyskwalifikacji były: 21% krwotoków, w 35% nieznany czas zachorowania, 38% dotarło powyżej 3 godzin, 6% miało uzasadnione przeciwwskazania medyczne. Z grupy wstępnie zakwalifikowanych pacjentów jedynie 13% było leczonych tPA.
Wśród czynników predysponujących do podania leku można wyróżnić płeć męską, wezwanie służb ratownictwa medycznego, szybkie stawienie się w szpitalu.
W rezultacie z 2097 pacjentów z niekrwotocznym udarem mózgu jedynie 43 (2,1%) otrzymało tPA.
Powinno się dołożyć wszelkich starań aby nauczyć ludzi rozpoznawać ostrzegawcze symptomy zagrażającego udaru. W sytuacji kiedy tylko podejrzewają, że ktoś może mieć udar mózgu powinni niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe.
Bardzo ważnym czynnikiem jest również jak najbardziej precyjzyjne przekazanie personelowi medycznemu informacji dotyczących czasu pojawienia się pierwszych objawów.
Chodzi o to aby zrozumieć różnicę pomiędzy możliwością otrzymania, a nie otrzymania tPA.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology 2006;66:306-312

Reklama
(5)
Komentarze