Zaloguj
Reklama

Atrofia skorupy i wzgórza w chorobie Alzheimera

Atrofia skorupy i wzgórza w chorobie Alzheimera
Fot. ojoimages
(0)

Zanik hipokampa oraz kory mózgu jest czułym markerem choroby Alzheimera (chA). Holenderscy naukowcy postanowili zbadać czy objętość struktur podkorowych w przebiegu chA również ulega zmianie, i czy ma ona związek ze stopniem nasilenia zaburzeń poznawczych.

Reklama

W tym celu przeprowadzili badanie przekrojowe wśród dwóch grup – osób zgłaszających zaburzenia pamięci oraz pacjentów ze zdiagnozowaną chA. U wszystkich badanych wykonano rezonans magnetyczny mózgu, w którym oceniano objętości 7 struktur podkorowych, a następnie korelowano je z wynikami przeprowadzanych testów funkcji poznawczych. Poza potwierdzeniem związku pomiędzy atrofią hipokampów i nasileniem deficytów poznawczych stwierdzono, że także objętość skorupy oraz wzgórza były istotnie mniejsze u osób z rozpoznaniem chA, jednocześnie korelując z nasileniem choroby.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • de Jong LW, van der Hiele K, Veer IM, Houwing JJ, Westendorp RG, Bollen EL, de Bruin PW, Middelkoop HA, van Buchem MA, van der Grond J. Strongly reduced volumes of putamen and thalamus in Alzheimer\'s disease: an MRI study. Brain. 2008 Dec;131(Pt 12):3277

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze