Zaloguj
Reklama

ADHD związane ze zmniejszoną aktywnością dopaminy w mózgu

Autorzy: lek.Magdalena Targosz
ADHD związane ze zmniejszoną aktywnością dopaminy w mózgu
Fot. Pantherstock
(5)

ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychiatrycznych wieku dziecięcego. Pomimo wielu lat poszukiwań, specyficzne mechanizmy neurobiologiczne leżące u podłoża choroby pozostają niejasne. Wiadomo, że w patogenezie choroby udział bierze neuroprzekaźnik - dopamina, jednak nie jest jasne czy jej aktywność jest zwiększona czy wręcz przeciwnie.

Reklama

W Archives of General Psychiatry (JAMA/Archives) przedstawiono wyniki badania potwierdzającego hipotezę dotyczącą zmniejszonej aktywności dopaminy w prążkowiu, wywołującej objawy obecne w ADHD. W badaniu udział wzięło 19 osób dorosłych cierpiących na ADHD i 24 osoby zdrowe. U wszystkich badanych wykonywano badanie pozytronowej tomografii emisyjnej mózgu z użyciem raklopridu znakowanego węglem C11, będącego antagonistą receptora dopaminowego przed i po podaniu dożylnym metylfenidatu – środka stymulującego, zwiększającego pozakomórkowy poziom dopaminy. Wykazano, że zmniejszona aktywność dopaminy w jądrze ogoniastym i układzie limbicznym u osób z ADHD była związana z bardziej nasilonymi objawami choroby oraz bardziej nasiloną odpowiedzią na dożylne podanie metylfenidatu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Volkow ND, Wang GJ, Newcorn J, Telang F, Solanto MV, Fowler JS, Logan J, Ma Y, Schulz K, Pradhan K, Wong C, Swanson JM. Depressed dopamine activity in caudate and preliminary evidence of limbic involvement in adults with attention-deficit/hyperactivity di

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze