Zaloguj
Reklama

Zaburzenia mowy - afazja - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Autorzy: Patrycja Czeczot
Opryszczka
Fot. ojoimages
Opryszczka
(3)
Reklama

Afazja to zaburzenie spowodowane uszkodzeniem ośrodków mowy w korze mózgu.

Objawy i przebieg zaburzeń mowy

Afazja jest następstwem różnych procesów patologicznych toczących się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszą przyczyną są udary mózgu. Inne to: guzy, urazy, infekcje, procesy zwyrodnieniowe (np. choroba Alzheimera) a nawet napady padaczki częściowej i migrena.

Najprostszy podział wyróżnia afazję ruchową, czuciową i amnestyczną.

Afazja ruchowa (motoryczna, ekspresyjna) powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodka Brocka. Objawia się utratą albo upośledzeniem zdolności mówienia. Chorzy potrafią wypowiadać tylko pojedyncze słowa zniekształcając je przy tym (parafazja) i naruszając ich formę gramatyczną (agramatyzm). Powtarzają jedynie stereotypowe zwroty typu „tak jest”, co czasem mylnie jest odbierane jako poprawa stanu zdrowia. Istotne jest zachowanie rozumienia mowy - pacjent spełnia polecenia.

Afazja czuciowa (odbiorcza, sensoryczna, recepcyjna) to uszkodzenie ośrodka słuchowego mowy Wernickiego. W przeciwieństwie do poprzedniej charakteryzuje się zaburzeniem rozumienia mowy. Pacjenci nie spełniają poleceń, ale za to dużo mówią, jednak mowa jest bardzo zniekształcona i zupełnie na inny temat niż narzucony np. przez lekarza.

Z kolei pacjenci z afazją amnestyczną (nominalną) nie potrafią nazwać pokazywanych im przedmiotów, ale potwierdzają i powtarzają ich poprawne nazwy. Sami natomiast są w stanie powiedzieć tylko do czego dana rzecz służy i ją opisać. Rozumieją również polecenia, a ich mowa jest płynna i bez parafazji.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć zaburzenia mowy

Jak wcześniej wspomniano afazja jest skutkiem różnych patologii ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej nagłych (ostrych), które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej! W najczęstszej przyczynie afazji – udarze - pierwszym objawem może być utrata przytomności, niedowłady albo porażenia jednostronne (połowicze) kończyn.

Leczenie zaburzeń mowy

Domowe leczenie polega przede wszystkim na cierpliwej rehabilitacji logopedycznej. Jednak najważniejsze jest wcześniejsze rozpoznanie i leczenie choroby podstawowej - powodującej afazję.

zdjęcia: ojoimages

Piśmiennictwo
Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze