Zaloguj
Reklama

Stwardnienie rozsiane - rehabilitacja, przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
Fot. Shutterstock
Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
(5)
Reklama

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą zapalno- demielinizacyjną trwająca całe życie. Rehabilitacja pacjentów z SM odgrywa bardzo ważną rolę, przez wzgląd na to, iż choroba ta w sposób trwały upośledza prawidłowe funkcjonowanie organizmu u osoby chorej. Mówimy tutaj nie tylko o rehabilitacji ruchowej ale także innych jej aspektach. Pamiętajmy, iż kluczową role w tym procesie odgrywa wsparcie i zrozumienie ze strony rodziny oraz przyjaciół i znajomych.

Objawy i przebieg stwardnienia rozsianego

Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym obejmuje nie tylko rehabilitację ruchową ale także rehabilitacje mowy, psychologiczną, urologiczną, społeczną i inne.

Co ważne należy skoncentrować się na każdej z wymienionych rehabilitacji. Wymaga to zaangażowania wielu wykwalifikowanych specjalistów od neurologów, rehabilitantów, pielęgniarek po logopedów czy masażystów. W każdym przypadku rehabilitacja dostosowywana jest indywidualnie do pacjenta a co ważne nie ma jednego uniwersalnego zestawu wykonywanych ćwiczeń bądź zajęć. 

Rehabilitacja koncentruje się w dużym stopniu m.in. na utrzymaniu i poprawie ogólnej sprawności chorego, utrzymaniu i usprawnianiu pełnego zakresu ruchów w kończynach górnych oraz dolnych, zwiększeniu siły mięśniowej czy przeciwdziałaniu zanikom mięśni. Szczególną role odgrywa tutaj także wsparcie ze strony osób bliskich a w razie konieczności pomoc psychologiczna. Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym odbywa się początkowo pod okiem wykwalifikowanego personelu w szpitalu, później w warunkach domowych czy dostosowanych do tego placówkach.

Najważniejszym celem rehabilitacji jest to by przynosiła korzyść osobie chorej. W sytuacji gdy tych korzyści nie ma, konieczna jest zmiana zestawu ćwiczeń oraz zajęć. Rehabilitacja pacjentów z SM stanowi podstawowy element życia osoby chorej.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
     

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze