Zaloguj
Reklama

Aleksja - niezdolność rozumienia słowa pisanego - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Zamyślenie
Fot. ojoimages
Zamyślenie
(4)
Reklama

Zaburzenie o nazwie aleksja jest najczęściej nabyte a nie wrodzone. To brak zdolności czytania słowa napisanego z czasem towarzyszącą mu niezdolnością do pisania. Zdarzają się przypadki iż jest to zaburzenie wrodzone. Aleksję dzieli się na całkowitą lub częściową. Osoba chora nie ma problemów ze słuchem, rozumieniem, przetwarzaniem informacji czy interpretowaniem ich.
 

Objawy i przebieg aleksji

Jako przyczynę powstania tego zaburzenia upatruje się uszkodzenia następujących struktur mózgowych:

  • płat skroniowy
  • lewy płat ciemieniowy
  • środkowa części płata potylicznego
  • ciała modzelowate


Zaburzenie ma miejsce w wyniku uszkodzenia wyżej wymienionych struktur, choroby nowotworowej mózgu (guza mózgu), urazu głowy, udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego. Pod uwagę brane są także inne zaburzenia, dysfunkcje bądź choroby.


Wyróżnia się dwa rodzaje aleksji całkowitą, która związana jest z brakiem zdolności czytania i ewentualnie, w zależności od przypadku niezdolnością pisania oraz z aleksją częściową, która dotyczy braku zdolności czytania. Osoba dotknięta tym zaburzeniem nie ma problemy z pisaniem.

Leczenie aleksji

W przypadku pojawienia się problemów wyżej opisanych należy zgłosić się jak najszybciej do lekarza, który podejmie decyzje co do kolejnych konsultacji. Osoba z tym zaburzeniem powinna zostać zbadana przez neurologa, psychiatrę, laryngologa oraz psychoterapeutę. Na tej podstawie można już stwierdzić czy chory ma aleksję i jaka jej formę.

Po postawieniu diagnozy konieczne jest przystąpienie do rehabilitacji, początkowo pod okiem wykwalifikowanego personelu a następnie samodzielnie w domu.
Rehabilitacja polega na poznawaniu liter, składaniu ich po dwie, trzy a następnie w całe wyrazy, pisaniu liter, powtarzaniu ich, czytaniu na głos itp. Można wspomagać się obrazkami, rysunkami, zdjęciami czy slajdami.

Należy pamiętać, iż jest to proces długotrwały, wymagający cierpliwości od opiekuna, spokoju i opanowania. Pomiędzy ćwiczeniami należy robić odpoczynki i nigdy nie można zmuszać chorego do wykonywania zadań jeśli tego nie chce, bądź są one dla niego za trudne. Konieczna jest kontrola lekarska.
 

Piśmiennictwo

Adres www źródła:

Bibliografia:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze