Zaloguj
Reklama

Rehabilitacja

Przeglądaj w kategorii Rehabilitacja:
Reklama

Rehabilitacja neurologiczna jest dziedziną medycyny, której celem jest pomoc osobom dotkniętym chorobami neurologicznymi w powrocie do jak najpełniejszego możliwego funkcjonowania. 


Rehabilitacja jest często potrzebna w przypadku wystąpienia udaru, porażenia mózgowego, urazu czaszkowo-mózgowego, choroby lub problemów psychicznych, a także w urazach nabytych jak i wrodzonych np. przy kręczu szyi lub przy stwierdzeniu obrzęku mózgu. Podczas rehabilitacji ruchowej pacjenci często na nowo muszą się nauczyć podstawowych czynności, takich jak jedzenie, picie czy chodzenie.
Do tego celu wykorzystuje się różne metody, w tym fizjoterapię, ćwiczenia, psychoterapię i terapię zajęciową.


Osoby, które przechodzą rehabilitację, mogą korzystać z pomocy specjalistów w zakresie doradztwa, ćwiczeń, a także wsparcia psychologicznego.
Fizjoterapia obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem, zabiegami fizykoterapeutycznymi i stanowi podstawową składową rehabilitacji medycznej. Celem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej.
W rehabilitacji po udarze mózgu kluczowa jest kinezyterapia – terapia ruchem, nauczanie motoryczne. Fizykoterapia stanowi dopełnienie ćwiczeń ruchowych. Rehabilitacja po udarze trwa nawet do kilku lat i dłużej, jest to uzależnione od skali uszkodzeń mózgu.


Podczas rehabilitacji neurologicznej stosuje się wiele ćwiczeń, czy to umysłowych czy fizycznych, w zależności od jednostki chorobowej z jaką przychodzi pacjent. Często osoby po urazach korzystają z rehabilitacji. Najczęściej dolegliwości związane z kręgosłupem dotyczą rdzenia kręgowego, lordozy lędźwiowej (wtedy pomagają ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy).


W zależności od urazu leczy się i rehabilituje poszczególne odcinki kręgosłupa. Pacjenci często dowiadują się o swoich schorzeniach z badań neurologicznych, takich jak badanie EEG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.


W terapii wielu schorzeń neurologicznych stosuje się rehabilitację ruchową.
Rehabilitacja neurologiczna jest indywidualną formą terapii dla każdego pacjenta. Celem jest przywrócenie zdrowia i sprawności w zakresie utraconych funkcji przy narządzie ruchu, mowy czy funkcji poznawczych.