Zaloguj
Reklama

Choroba Alzheimera

Przeglądaj w kategorii Choroba Alzheimera:
Reklama

Choroba Alzheimera to długotrwała i postępująca choroba neurodegeneracyjna. Pierwsze objawy choroby Alzheimera mogą pojawić się już u osób w wieku 40-50 lat, choć zazwyczaj choroba rozwija się u osób powyżej 60 roku życia. Ze względu na fakt, że dotyka osób w tym wieku, choroba Alzheimera zwana jest również otępieniem starczym.


Objawy choroby Alzheimera to przede wszystkim: demencja, otępienie, zanik pamięci, trudności w mówieniu i pisaniu, trudności w liczeniu i prowadzeniu rozmów, a także problemy z orientacją w czasie i przestrzeni. 


Choroba Alzheimera charakteryzuje się postępującym otępieniem i wieloletnim przebiegiem. Pierwszymi objawami są problemy z pamięcią krótkotrwałą. Paradoksalnie chory zachowuje przez dłuższy okres trwania choroby Alzheimera pamięć długotrwałą na dobrym poziomie. Kojarzona jest z demencją starczą, ale może dotknąć nie tylko osób w podeszłym wieku. 


W czasie rozwoju choroby Alzheimera, chory stopniowo traci najważniejsze funkcje życiowe, dodatkowo odcina się od życia rodzinnego i społecznego. Pewne rozpoznanie stawia się wyłącznie na podstawie charakterystycznych odchyleń w badaniu autopsyjnym. 


Choroba Alzheimera rozpoznawana jest na podstawie postępującego zaniku pamięci, wyników testów psychologicznych oraz wykluczenia innych, niekiedy odwracalnych przyczyn zaburzeń pamięci. W tomografii komputerowej występuje nieswoiste poszerzenie układu komorowego, a w rezonansie magnetycznym zanik płatów skroniowych (zwłaszcza hipokampów). 


Przyczyny Alzheimera nie są zasadniczo znane. W leczeniu Alzheimera stosuje się donepezyl, rywastigminę oraz w bardziej zaawansowanych przypadkach memantynę. 


Choroba otępienna postępuje nieuchronnie a stosowane leki mają za zadanie spowolnić jej przebieg. Osoby z Chorobą Alzheimera wymagają stałej opieki i pomocy.