Zaloguj
Reklama

Zespół Sticklera – co o nim wiesz?

Kod DNA
Fot. Panthermedia
Kod DNA
(0)

Zespół Sticklera to choroba o podłożu genetycznym, która wywołuje zaburzenia w funkcjonowaniu syntezy kolagenu. Kolagen odgrywa istotną rolę w zapewnieniu prawidłowej elastyczności ścięgien i więzadeł, zaś konsekwencją jego nieprawidłowej budowy są zaburzenia w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania tych struktur.

Reklama

Spis treści:

 1. Przyczyny choroby
 2. Obraz kliniczny choroby
 3. Pierwsze rozpoznanie
 4. Kryteria diagnostyczne
 5. Leczenie choroby

Przyczyny choroby 

Zespół Sticklera został opisany przez Guannara B. Sticklera, amerykańskiemu pediatrze, który pierwszy raz opisał go w 1965 roku. Strickler opisał również kilka przypadków chorobowych na podstawie znalezionej dokumentacji, która potwierdzała występowanie choroby już w XIX wieku. Dane epidemiologiczne wskazują, że częstotliwość występowania choroby sięga 1:10000 żywo urodzonych dzieci. Zespół Sticklera dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący, choć znane są przypadki dziedziczenia cechy w sposób autosomalny recesywny. Przyczyną choroby jest mutacja genów kodujących łańcuch kolagenu alfa typu II i XI. Kolagen typu II występuje w chrząstkach, zaś kolagen XI  w skórze, więzadłach, ścięgnach i kościach.

W literaturze opisane są 3 typy zespołu Sticklera:

 • typ I – wywołany mutacją w genie COL2A1, który znany jest jako tzw. typ ciałka szklistego,
 • typ II – wywołany mutacją genu COL11A1, określany również jako podtyp 2. ciałka szklistego,
 • typ III – wywołany mutacją genu COL11A2, opisywany jako tzw. niedotyczący oczu.

Obraz kliniczny choroby 

Szacunki wskazują, że blisko 80% chorych doświadcza zmian w stawach i mięśniach szkieletowych.  U noworodków pojawiają się zmiany widoczne jako pogrubienie stawów kolanowych, nadgarstkowych lub skokowych. Chorzy charakteryzują się tzw. wyglądem marfanoidalnym, tzn. mają nieproporcjonalnie długie kończyny, co połączone jest z nieprawidłową ruchliwością stawów. Charakterystyczną dla chorych cechą jest tzw. płaska twarz z widocznym niedorozwojem żuchwy lub szczęki. Nos może być płaski, w opisie przypadków medycznym wielokrotnie wskazywano na występowanie rozszczepu podniebienia u chorych. Kolejnym z objawów, które są charakterystyczne dla zespołu Sticklera jest zwyrodnienie siatkówki i ciałka szklistego, często pojawia się zaćma, a siatkówka może się odklejać. Chorzy często skarżą się na zaburzenia słuchu, które wraz z rozwojem choroby mogą prowadzić nawet do jego utraty. U ponad 40% chorych występują zaburzenia zastawki mitralnej, które w znacznym stopniu wpływają na pracę serca.

Pierwsze rozpoznanie 

Najważniejsze jest jak najszybsze rozpoznanie choroby po to, aby jak najszybciej wdrożyć leczenie. Do dziś w nomenklaturze istnieje tzw. sekwencja Robina, która jest diagnozowana w wieku niemowlęcym. U ponad połowy dzieci, u których zdiagnozowano sekwencję Robina, postawiono diagnozę dotyczącą choroby Sticklera. Pierwszymi objawami są cofnięcie żuchwy, problemy z oddychaniem i wypadanie języka. Dodatkowo często obserwuje się rozszczep podniebienia.

Kryteria diagnostyczne 

Od 2001 wprowadzono kryteria diagnostyczne dla zespołu Sticklera, które obejmują m.in.

 • zaburzenia twarzy i jamy ustnej o różnym nasileniu,
 • zmiany oczne, zwłaszcza w obrębie ciałka szklistego,
 • zaburzenia słuchu,
 • wywiad rodzinny – choroba u krewnych pierwszego stopnia.

Leczenie choroby 

Ze względu na brak znanych metod leczenia chorób o podłożu genetycznym, dostępne leczenie oparte jest na leczeniu objawowym. U noworodków i niemowląt szczególnie ważne jest zapobieganie zakażeniom oraz odpowiednie odżywianie. U wszystkich chorych niezbędne jest stałe monitorowanie stanu zdrowia przez lekarzy pierwszego kontaktu, audiologów, okulistów, jak i kardiologów. Niestety rokowania dla chorych na zespół Sticklera nie są dobre – większość chorych umiera we wczesnym dzieciństwie. Ci, którzy cierpią na łagodniejszą postać choroby, dożywają wieku dorosłego, jednak zazwyczaj borykają się z problemami ze wzrokiem i słuchem. Kluczowe dla chorych jest pozostawanie pod opieką lekarzy specjalistów, którzy wprowadzą leczenie objawowe, które polepszy komfort codziennego życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Parke D.W.: Stickler syndrome: clinical care and molecular genetics. „American Journal of Ophthalmology” 2002, no. 134(5), pp. 746–748; doi:10.1016/S0002-9394(02)01822-6. PMID 12429253.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze