Zaloguj
Reklama

Zespół metaboliczny a zmiany w istocie białej mózgu.

Autorzy: lek.Magdalena Targosz
Zespół metaboliczny a zmiany w istocie białej mózgu.
Fot. ojoimages
(5)

Nasilenie zmian o typie leukoarajozy (LA) widocznych w obrazie MRI mózgu koreluje z ryzykiem wystąpienia udaru, zaburzeń poznawczych oraz otępienia typu alzheimerowskiego. 

Reklama

Osoby dorosłe z objawami zespołu metabolicznego posiadają większą ilość zmian w mózgu o charakterze LA niż osoby z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, poziomem glikemii we krwi i triglicerydemią. Takie wnioski płyną z badania opublikowanego w sierpniowym wydaniu czasopisma Neurology.

Badanie prowadzone było wśród ponad 1000 osób w wieku od 28 do 78 lat (średnia wieku 52,7 lata), które podczas rutynowego badania lekarskiego były oceniane pod względem występowania zespołu metabolicznego. U 296 z nich (28,8%) w obrazie MRI mózgu uwidoczniono LA. Stwierdzono, że obecność zespołu metabolicznego znacząco wpływała na występowanie LA w obrazach rezonansu, niezależnie od stopnia ich nasilenia. Planowane badania prospektywne mają odpowiedzieć na pytanie czy agresywne leczenie zespołu metabolicznego zmniejsza ryzyko progresji LA a przez to ryzyko udarów mózgu i otępienia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Park K, Yasuda N, Toyonaga S, Yamada SM, Nakabayashi H, Nakasato M, Nakagomi T, Tsubosaki E, Shimizu K. Significant association between leukoaraiosis and metabolic syndrome in healthy subjects. Neurology;2007:69:951-952, 974-978.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze