Zaloguj
Reklama

Zespół Hakima czyli wszystko o wodogłowiu normotensyjnym

Szczepienia obowiązkowe
Fot. medforum
Szczepienia obowiązkowe
(3)

Zespół Hakima, czyli wodogłowie normotensyjne, jest stanem patologicznym objawiającym się poszerzeniem układu komorowego mózgu przy jednoczesnym prawidłowym ciśnieniu płynu mózgwo - rdzeniowego. Ważną rolę odgrywa tu triada Hakima jako zespół podstawowych objawów pozwalających na zdiagnozwanie tego stanu patologicznego. Leczenie jakie stosowane jest najczęściej polega na chirurgicznym wszczepieniu zastawek.

Reklama

Wodogłowie z klinicznego punktu widzenia nie jest jednostką chorobową a stanem patologicznym, który polega na gromadzeniu się nadmiaru płynu mózgowo- rdzeniowego w komorach mózgu, powodując tym samym ich poszerzenie oraz zwiększenie ciśnienia wewnątrz komory. Proces ten jest wynikiem zaburzenia równowagi pomiędzy wydzielaniem płynu mózgowo- rdzeniowego oraz jego wchłanianiem, co może mieć wiele różnych przyczyn. Stąd też niezbędne jest spełnienie trzech warunków, które są konieczne aby postawić rozpoznanie, a mianowicie: konieczne jest stwierdzenie poszerzenia układu komorowego, stwierdzenie zwiększonej ilości płynu mózgowo- rdzeniowego oraz stwierdzenie nadmiernego ciśnienia w komorach mózgu. Warto również nadmienić, iż wodogłowie jest stanem znanym już ze starożytności, jednak do połowy XX wieku uznane było ze stan nieuleczalny. Wielokrotne próby leczenia doprowadzały do śmieci chorego lub jego stałego kalectwa. Dopiero lata 50te ubiegłego wieku przyniosły przełom poprzez zastosowanie zastawek oraz systemów drenujących.

Współczesne metody leczenia wodogłowia

Obecnie możemy się spotkać z takimi metodami leczenia wodogłowia jak: leczenie wodogłowia w okresie płodowym, leczenie wodogłowia będącego wynikiem krwotoku u wcześniaków, leczenie wodogłowia u noworodków oraz endoskopowe leczenie wodogłowia.


Leczenie wodogłowia u płodów możliwe stało się dzięki rozwojowi diagnostyki ultrasonograficznej. Badanie to wykrywa wodogłowie u płodu już pomiędzy 12 a 15 tygodniem ciąży, pozwalając na ustalenie etapu rozwoju wodogłowia- wczesne lub późne. Wyrycie tego typu wady pozwala na interwencję wewnątrzmaciczną, umożliwiającą zmniejszenie ciśnienia w komorach mózgu, a więc pozwalającą na zahamowanie dalszych zmian destrukcyjnych czy też powodujących opóźnienie rozwoju dziecka.


W przypadkach pokrwotocznego wodogłowia u wcześniaków leczenie opiera się na podawaniu środków farmakologicznych, zastosowaniu wewnętrznego drenażu komorowego lub wszczepieniu zbiornika połączonego z układem komorowym. Obecnie wprowadza się nową metodę walki z wodogłowiem pokrwotocznym w postaci udrażniania dróg przypływu płynu za pomocą środków fibrynolitycznych podawanych podawanych do układu komorowego za pomocą wszczepionego zbiornika. Warto jednak wspomnieć, iż wszystkie dotychczas stosowane metody są mało skuteczne.

fot.panthermedia


Leczenie wodogłowia u noworodków wykonywane jest metodą chirurgiczną polegającą na odbarczeniu komór za pomocą zastawek. Do najczęściej stosownych, bo aż w 90% należą zastawki komorowo - otrzewnowe. Kolejny rodzaj stosowanych zastawek to zastawki komorowo przedsionkowe, stosowany w przypadkach zdiagnozowania złego wchłaniania otrzewnowego. Innym rodzajem zastawek są zastawki lędźwiowo otrzewnowe, które stosowane są najrzadziej z powodu dużego prawdopodobieństwa powikłań za strony rdzenia kręgowego. Dobór zastawek oraz drenów zależne jest indywidualnych predyspozycji danego organizmu oraz od rodzaju wodogłowia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Wodogłowie u płodu i noworodka” L. Polis [w:] „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, t. 2, z. 3
    [2] „Zespół paranoidalny u 16-letniego chłopca z wodogłowiem normotensyjnym oraz torbielami pajęczynówki „ M. Janas- Kozik i inni [w:] Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21)
    [3] „Zaburzenia funkcji poznawczych a depresja” A. Bilikiewicz i inni [w:] Udar Mózgu 2004, tom 6, nr 1
    [4} „Analiza statystyczna parametrów wolumetrycznych z wykorzystaniem platformy VisNow [...]” E. Szczepek i inni [w:] Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 8, 2015

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze