Zaloguj
Reklama

Zachowania ruchowe człowieka - fizjologia czy biomechanika?

Konsultacja lekarska
Fot. medforum
Konsultacja lekarska
(5)

Zachowania ruchowe człowieka zostały poznane poprzez badania neurofizjologów oraz biomechaników. Obie te dziedziny obecnie tworzą system, na podstawie którego wyjaśnić można zagadnienia związane z poruszaniem się człowieka, choć przez wiele lat, obie te dziedziny funkcjonowały niezależnie od siebie. Dzisiejsza medycyna stawia je na równi w kontekście badań klinicznych.

Reklama

Rozwój neurofizjologii oraz biomechaniki

Przyczyniał się, na przestrzeni wielu lat, do badań związanych z zachowaniami ruchowymi człowieka. Obie te dziedziny nauki, w badaniach nad ruchem człowieka połączył w XIX wieku, naukowiec Emil Du Bois Reymond, który jest twórcą metody wyznaczania ogólnego środka ciężkości ciała u żywego człowieka, stosowanej do dziś.

Biomechanika

Sama biomechanika jest nauką łączącą w sobie wiedzę z zakresu mechaniki maszyn, biologii, medycyny, sportu oraz ergonomii. W Polsce, początek badań w zakresie biomechaniki, datowany jest na lata 30-ste XX wieku. Lata 50-te, ubiegłego wieku, przyniosły w Polsce spowolnienie rozwoju rehabilitacji neurologicznej i neurofizjologicznej, na rzecz rehabilitacji ortopedycznej, stąd też badania kliniczne w zakresie neurofizjologii były rzadziej stosowane w praktyce.

Chętniej sięgano wówczas po wyniki badań klinicznych w zakresie biomechaniki oraz bioinżynierii. Wzrost zainteresowania biomechaniką dało się zauważyć jeszcze przed wejściem w praktykę kliniczną, a mianowicie, siatki programów nauczania na szczeblu średnim zawierały przedmioty z zakresu biomechaniki a nie obejmowały swoim zakresem neurofizjologii.

Zagadnień neurofizjologicznych można było doszukać się jedynie w środowiskach akademickich, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego, gdzie przez kształcenie fizjoterapeutów napędzano rozwój rehabilitacji neurologicznej.

Międzynarodowe Towarzystwo Kinezjologii Elektrofizjologicznej

Tymczasem w 1965 roku, w Niemczech powstało Międzynarodowe Towarzystwo Kinezjologii Elektrofizjologicznej, wskazując standardy elektromiografii klinicznej. W 2010 roku, odbył się kongres, który określił główne kierunki badań, na których członkowie Towarzystwa będą się koncentrować. Obok tematów takich jak fizjologiczne właściwości mięśnia i nerwu, jednostki ruchowe mięśnia, kontrola ruchu, choroby nerwowo-mięśniowe, równolegle ustawiono tematy dotyczące neurofizjologii oraz biomechaniki.

Promowanie powyższych tematów, jako jednych z wielu przyjętych podczas kongresu, pozwoliło na zwiększenie edukacji zarówno lekarzy, specjalistów jak również pacjentów, otworzyło drzwi do dalszego rozwoju rehabilitacji, a dzięki coraz nowszym technikom obrazowania, pozwala na bardziej dogłębne poznanie struktur mózgu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • "Neurofizjologia kliniczna" R. Kinalski [w:] „Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii” pod red. A. Kwolka, Warszawa 2012

Reklama
(5)
Komentarze