Zaloguj
Reklama

Zaburzenia snu - kiedy problem, a kiedy choroba?

Zmęczenie
Fot. shutterstock.com
Zmęczenie
(4)

Bezsenością nazywamy subiektywną dolegliwość, która polega na zbyt krótkim lub niedostatecznie regenerującym śnie.

Reklama

W zależności od czasu trwania bezsenności rozpoznaje się:

  • bezsenność przygodną, która trwa kilka dni,
  • bezsenność krótkotrwałą, która trwa do trzech tygodni,
  • bezsenność przewlekłą, która trwa przynajmniej cztery tygodnie.

Rozpowszechnienie zaburzeń snu jest znaczne, procentowo bezsenność chorobowa sięga 35%, natomiast hipersomia, czyli nadmierna senność zgłaszana jest przez około 7,1% populacji.

Zaburzenia snu często są ignorowane lub nierozpoznawane, zwykle zmagają się z nimi osoby starsze, po 65 roku życia. Przyczyny dotyczą obecności chorób somatycznych, psychicznych lub stosowania leków i nadmiernego spożywania alkoholu.

Problemy ze snem obejmują:

  • trudności z zasypianiem
  • zbyt krótki lub przerywany snem
  • zbyt wczesne budzenie się

Jak rozpoznać chorobliwą bezsenność?

Warunkiem rozpoznania są objawy występujące w ciągu dnia, w szczególności zalicza się do nich senność i zmęczenie. W bezsenności przewlekłej, pojawia się pogorszenie sprawności psychomotorycznej i obniżenie nastroju.
 

fot. ojoimages

 

Podział bezsenności

W zależności od czasu występowania trudności ze snem wyróżnia się:

  • dyssomie, czyli pierwotne zaburzenia snu i czuwania 
  • parasomie, czyli niepożądane zjawiska okresowo występujące podczas snu 
  • zaburzenia snu wtórne

Bezsenność przygodna

Zazwyczaj spowodowana jest pracą zmianową i zaburzeniem rytmu dobowego. Zdarza się przy przekroczeniu stref czasowych. Jest fizjologiczną reakcją zdrowych ludzi na stres i i przeżyte wydarzenia.

Bezsenność krótkotrwała

Zazwyczaj trwa do 4 tygodni i spowodowana jest, podobnie jak bezsenność przygodna, stresem, problemami zawodowymi, szkolnymi lub rodzinnymi. Wywołać mogą ją także infekcje i dolegliwości bólowe.

Bezsenność przygodna i krótkotrwała traktowana jest jako przejściowy problem, jednak brak snu, który dokucza zbyt długi czas, najczęściej około miesiąca lub dłużej staje się już uporczywą dolegliwością, wymagąjącą konsultacji lekarskiej i odpowiedniego leczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze