Zaloguj
Reklama

Wypadek a kolizja drogowa oraz ich skutki prawne

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Wypadek samochodowy
Fot. ojoimages
Wypadek samochodowy
(0)

Każdego dnia w drodze do lub z pracy, szkoły, sklepu czy szpitala potencjalnie narażeni jesteśmy na uczestnictwo w szeroko rozumianych zdarzeniach drogowych. W większości przypadków fakt takiego uczestnictwa oraz rola w jakiej możemy się znaleźć nie są zależne od naszej woli. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy określone zdarzenie jest wypadkiem drogowym albo kolizją zależy od skutków jakie to zdarzenie wywołało.

Reklama

Podstawową regulację tej materii zawieraja art. 177  § 1 i 2 Kodeksu karnego. Z przepisów tych wynika, że wypadkiem w komunikacji jest zdarzenie powstałe na skutek naruszenia, nawet nieumyślnego, zasad bezpieczeństwa w ruchu, powodujące śmierć innej osoby, ciężki uszczerbek na jej zdrowiu lub takie obrażenia ciała, które skutkują naruszeniem jego narządów lub rozstrojem zdrowia trwającymi dłużej niż 7 dni.

Celem stwierdzenia czy doszło do wskazanych wyżej skutków zdrowotnych wymagane jest powołanie biegłego lekarza odpowiedniej specjalności. W przypadku pozytywnej diagnozy sprawca wypadku podlega odpowiedzialności karnej.

Wszystkie inne skutki o lżejszym ciężarze gatunkowym kwalifikują zdarzenie jako kolizję drogową i najczęściej stanowią wykroczenie w myśl przepisów Kodeksu wykroczeń, choć niewykluczona jest możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Wymaga to jednak dodatkowej oceny następstw zdarzenia.

Poza szeroko rozumianą odpowiedzialnością karną sprawca podlega również odpowiedzialności cywilnej i może zostać zobowiązany do spełnienia szeregu roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(0)
Komentarze