Zaloguj
Reklama

Urazy głowy - epidemiologia, patologia i patofizjologia

Ból głowy
Fot. Panthermedia
Ból głowy
(5)

W chwili obecnej nie ma możliwości dokładnego określenia częstości występowania urazów głowy.

Reklama

W większości przypadków ofiarami urazów głowy są młodzi mężczyźni znajdujący się bardzo często pod wpływem środków odurzających (narkotyki, alkohol i inne). Urazy głowy mogą być przyczyną m.in. napadów, bójek, wypadków komunikacyjnych, omdleń, upadków z dużej wysokości, postrzałów, napadu padaczkowego itp. Nigdy nie należy bagatelizować urazu głowy bez względu na jego rozległość bądź brak towarzyszących temu objawów. Konieczna jest wizyta u lekarza i wykonanie kontrolnych badań, potwierdzających, iż wszyto jest w porządku. Mózg chroniony przez czaszkę odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala na sprawne, samodzielne funkcjonowania w życiu codziennym.
 
Należy pamiętać, iż zawsze mówi się o typie urazu głowy w odniesieniu do przyczyny, która go wywołała np. postrzał czy bójka.  W chwili obecnej wyróżniamy urazy głowy: tępe, penetrujące, otwarte (zawsze wymagają interwencji chirurgicznej), zamknięte (dochodzi do uszkodzeń wewnętrznych mózgu), urazy powłok czaszki (otarcia, przecięcia skóry), kości (złamania i przemieszczenia) a także urazy mózgu. Wymienia się także urazy miejscowe oraz rozlane (rozległe uszkodzenia mózgu).
 
W wyniku urazu głowy może dojść do przerwania ciągłości skóry ale także może mieć miejsce złamanie kości, która przedostanie się do mózgu i spowoduje jego uszkodzenia.


Uraz głowy pierwotny to taki, który powstaje w wyniku np. uderzenia w głowę bardzo ciężkim przedmiotem (np. kij, młotek, pręt itp.) z odpowiednio dużą siłą. Uraz wtórny głowy definiujemy jako sytuację, w której w wyniku uszkodzenia głowy (np. uderzenie, upadek z dużej wysokości) dochodzi do dodatkowych, zdarza się, iż bardzo poważnych zamian patologicznych w mózgu. Zmiany te są skutkiem uszkodzenia głowy.

 

fot. pantherstockOsoby z urazem czaszki mogą stracić przytomność, mieć problemy z oddychaniem, krążeniem, problemy z mową, zawroty i bardzo silne bóle głowy, mdłości, wymioty i wiele innych. Mogą wystąpić dodatkowe objawy, które stanowiły będą zagrożenie dla życia pacjenta. Jest to kwestia indywidualna dla pacjenta.
 
Osobę, która doznała urazu czaszki nie wolno zostawiać samej, podawać jakichkolwiek leków, zmuszać do utrzymywania pozycji pionowej, chodzenia, mówienia gdy nie jest w stanie tego wykonywać itp. Konieczne jest jak najszybsze, bezpieczne przetransportowanie do szpital bądź wezwanie pogotowia ratunkowego.

Lekarz specjalista (neurolog) przeprowadzi wywiad, zbada pacjenta i zleci podstawowe badania: RTG czaszki, tomografia komputerowa, badanie laboratoryjne krwi, koczu a także płynu mózgowo- rdzeniowego. Bardzo często tego typu przypadki wymagają konsultacji chirurgicznej a nawet neurochirurgicznej.

 

Bibliografia:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
     
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze