Zaloguj
Reklama

Stwardnienie rozsiane - definicja, postacie, objawy

Mózg, czaszka
Fot. ojoimages
Mózg, czaszka
(3)

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) zaliczane jest do chorób demielinizacyjnych, dotykających głównie osób dorosłych (między 20. a 45. rokiem życia), przy czym częściej chorują kobiety aniżeli mężczyźni. Nie jest to choroba psychiczna.

Reklama

W chorobie tej mamy do czynienia z rozsianym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w którym powstałe zmiany są nieodwracalne. SM dotyczy mózgu oraz rdzenia kręgowego. W trakcie rozwoju i trwania choroby pojawiają się przewlekłe dolegliwości, które wymagają leczenia (m. In. bóle, depresja, spastyczność, ataksja, impotencja i inne). Osoby dotknięte SM prezentują charakterystyczne dla siebie objawy oraz ich nasilenie, zatem każdego pacjenta należy traktować indywidualnie.

Istota choroby 

Neurony (komórki nerwowe) otoczone są mieliną, substancją tłuszczową, która spełnia funkcje ochronną ale także daje możliwość szybkiego i sprawnego przekazywania impulsów nerwowych. W przypadku SM miejscem ataku, uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia jest właśnie mielina. Uniemożliwia to bądź całkowicie zakłóca prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych. W przypadku komórek nerwowych, których osłonka mielinowa jest uszkodzona impuls jest przekazywany nieprawidłowo bądź jest zbyt słaby. Konsekwencją tego są zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

fot.ojoimages


Rzut i remisja w stwardnieniu rozsianym

SM trwa przez całe życie, jest chorobą przewlekłą z okresami zaostrzeń objawów (rzuty) oraz ich wyciszeniem/ ustąpieniem (remisja).

Rzutem choroby nazywamy zaostrzenie objawów już istniejących lub pojawienie się nowych przy czym trwających ponad 24 godziny (zaburzenia widzenia, osłabienie siły mięśni, problemy z utrzymaniem równowagi i inne).
Remisja choroby definiowana jest jako ustąpienie objawów rzutu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1) Stwardnienie rozsiane, red. Naukowa, J. Losy, Lublin 2013, Wydanie I
  2) Neuroimmunologia Kliniczna pod red. J. Losy i K. Selmaj, Lublin 2007, Wydanie I
  3) Stwardnienie rozsiane, red. Naukowy tłumaczenia J. Kotowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
  4) Stwardnienie rozsiane, K. Selmaj, Poznań 2006
  5) W. Cendrowski, Stwardnienie Rozsiane, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993, s. 23, cyt. za: W. Pryse – Phillips, Epidemiology of MS, Dekker Inc., New York 1990.
  6) M. Blackstone, Stwardnienie rozsiane. Przyczyny choroby, objawy, metody leczenia. Poradnik dla chorych i ich rodzin, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2007, s. 43 – 44.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze