Zaloguj
Reklama

Rodzaje badań neurologicznych

Kontrolowanie stanu pacjenta
Fot. ojoimages
Kontrolowanie stanu pacjenta
(4)

Badanie neurologiczne rozpoczyna się w chwili wejścia pacjenta do gabinetu lekarskiego. Lekarz ma wtedy możliwość obserwowania chorego, zarówno jego zachowania jak i poruszania się, reagowania na pytania, prośby i polecenia.

Reklama

Do powszechnie wykonywanych badań neurologicznych należą:

 • przedmiotowe badanie neurologiczne,
 • badania laboratoryjne,
 • badania elektrofizjologiczne,
 • badania ultrasonograficzne,
 • badania neuroobrazowe Rodzaje badań neurologicznych.

Przedmiotowe badanie neurologiczne

Jest to pierwszy kontakt pacjenta z lekarzem. Kolejny etap tego badania to wywiad chorobowy, podczas którego lekarz zadaje szereg pytań odnośnie aktualnych dolegliwości, przebytych chorób, warunków środowiskowych i rodzinnych.

Po uzyskaniu odpowiednich informacji, przystępuje do właściwego badania przedmiotowego, składającego się kolejno z sprawdzenia:

 • funkcjonowania nerwów czaszkowych,
 • układu ruchu, napięcia mięsniowego i siły mięśniowej,
 • odruchów,
 • czucia powierzchniowego i głębokiego,
 • zborności ruchów,
 • chodu,
 • objawów korzeniowych i oponowych,
 • czynności autonomicznego układu nerwowego.
   

fot. ojoimages

Badania laboratoryjne

W praktyce neurologicznej wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych niezwykle użyteczne przy uwzględnieniu charakterystycznego obrazu klinicznego chorób neurologicznych. Najczęściej wykonuje się test szybkości opadania krwinek czerwonych, zwany odczynem Biernackiego, badania morfologiczne, rozmaz krwi obwodowej, badania moczu oraz płynu mózgowo-rdzeniowego.

Badania płynu mózgowo-rdzeniowego polegają głównie na ocenie jego właściwości fizykochemicznych, oznaczeniu stężenie immunoglobulin klasy G i identyfikcaji drobnoustrojów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze