Zaloguj
Reklama

Refundacja środków pomocniczych i ortopedycznych

Starszy człowiek
Fot. Pantherstock
Starszy człowiek
(0)

Jeżeli pacjent chce otrzymać refundację na wyroby ortopedyczne powinien udać się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. Osobą uprawnioną jest osoba posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. 

Reklama

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to:

  • różnego rodzaju protezy,
  • aparaty i ortezy ortopedyczne,
  • wózki inwalidzkie,
  • laski i kule,
  • balkoniki,
  • obuwie ortopedyczne,
  • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych,
  • pieluchomajtki,
  • cewniki,
  • sprzęt stomijny.

Pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia.

Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Potwierdzenie zlecenia

Otrzymanie zlecenia należy potwierdzić w swoim oddziale NFZ. Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, bądź inną osobę, którą pacjent upoważnił. Można przesłać zlecenie również drogą pocztową (zlecenie przesłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Aby potwierdzić zlecenie przez NFZ należy potwierdzić swoją tożsamość lub tożsamość osoby uprawnionej przedstawiając dowód osobisty.

W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

Odbiór wyrobu medycznego

Wyrób medyczny można odebrać w wybranym punkcie na terenie całego kraju, który ma podpisaną umowę z NFZ. W przypadku odbioru sprzętu medycznego nie ważne jest miejsce zameldowania pacjenta. Pacjenci mają prawo wyboru produktu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Sprzęt o tych samych funkcjach może różnić się ceną i jakością. W przypadku kiedy cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

fot. panthermedia

Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze