Zaloguj
Reklama

Przejście roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Zamyślenie
Fot. ojoimages
Zamyślenie
(0)

Osoby bliskie poszkodowanemu, poza roszczeniami, które przysługują im osobiście ze względu na jego śmierć (patrz art. 445 § 3 Kodeksu cywilnego), uzyskują również możliwość dochodzenia roszczenia o zadośćuczynienie, które przysługiwało zmarłemu.

Reklama

Prawo pozwala na ubieganie się o świadczenie należne poszkodowanemu, o ile spełnione zostaną określone warunki. Po pierwsze zaznaczyć należy, że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na osoby zaliczane do grona spadkobierców poszkodowanego. Ponadto przejście roszczenia nastąpi tylko wtedy, gdy zostało ono uznane na piśmie albo gdy zostało o nie wytoczone powództwo.

Moment wytoczenia powództwa utożsamiany jest z chwilą wniesienia pozwu do sądu, przy czym z wniesieniem do sądu równoznaczne jest także oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej.

Uznanie roszczenia musi nastąpić, jak już wyżej wskazano, w formie pisemnej, przy czym może być ono właściwe lub niewłaściwe. Inaczej rzecz ujmując, może ono znaleźć swój wyraz bądź w umowie między poszkodowanym a zobowiązanym do naprawienia szkody, zawierającej postanowienia odnośnie istnienia samego zobowiązania oraz jego wysokości, bądź przybrać także inną formę pod warunkiem, że osoba zobowiązana przyzna wobec poszkodowanego, nawet w sposób dorozumiany, fakt istnienia długu. Może to nastąpić, np. poprzez prośbę o wyznaczenie innego terminu płatności. Ważne jest, aby fakt zarówno wytoczenia powództwa jak i uznania roszczenia nastąpił przed śmiercią poszkodowanego.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(0)
Komentarze