Zaloguj
Reklama

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
Pieniądze
Fot. medforum
Pieniądze
(0)

Na mocy art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacze pojazdów mechanicznych obowiązani są zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niedopełnienie lub uchylanie się od tego obowiązku wiąże się z określonymi prawem konsekwencjami.

 

Reklama

Warto dodać, że na podstawie art. 84 ust. 2 nadmienionej ustawy,  kontrolę obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązane są przeprowadzić:

  • Policja,
  • organy celne,
  • Straż Graniczna,
  • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
  • Inspekcja Transportu Drogowego,

a uprawnienia do tego przysługują ponadto:

  • Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
  • innym organom uprawnionym do kontroli ruchu drogowego,
  • Inspekcji Ochrony Środowiska.

W przypadku wykrycia, że dana osoba nie zawarła takiej umowy z mocy prawa podlega ona obowiązkowi wniesienia opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jej wysokość w każdym roku kalendarzowym, zależnie od rodzaju pojazdu, stanowi równowartość od jednej trzeciej do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość tej opłaty ustala się również w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej od 20% należności w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni, poprzez 50% kiedy przekroczenie wskazanego okresu nie przekracza 14 dni, aż do 100% przy przekroczeniu trwającym dłużej niż 14 dni (art. 88 ust. 2 i 3).

 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(0)
Komentarze