Zaloguj
Reklama

Kierowca i leki – jaki wpływ mają leki na zdolność prowadzenia pojazdów?

Mężczyzna prowadzący samochód
Fot. Shutterstock
Mężczyzna prowadzący samochód
(0)

Zażywanie leków stanowi coraz częściej element życia coraz większej ilości osób na całym świecie. Ich działanie, poza efektem terapeutycznym, ma wpływ na cały organizm – w tym na psychomotorykę, co przekłada się bezpośrednio na zdolności do kierowania pojazdem, a w zasadzie ich ograniczenie. Problem ten, jak wynika z szacunków i prowadzonych badań, może dotyczyć około 20% wszystkich wypadków drogowych.  

Reklama

Leki, czyli wszelkie środki farmakologiczne, jakie są przyjmowane, mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, co stanowi znaczący problem, który niestety bywa bagatelizowany. W kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego jesteśmy użytkownikami każdego dnia, mają one duże znaczenie – zgodnie z szacunkami WHO istnieje prawdopodobieństwo, że nawet 20% wypadków drogowych spowodowanych może być przez niekorzystny wpływ leków na zdolności psychofizyczne kierujących pojazdami mechanicznymi. Z uwagi na fakt ilości osób poszkodowanych w wypadkach drogowych stanowią one zagadnienie z obszaru zagrożeń społecznych, a co za tym idzie – powinny być traktowane jako problem zdrowia publicznego. Z powodu wypadków drogowych Polska traci rocznie około 3% PKB.

Obok niskiej kultury jazdy, lekceważenia przepisów ruchu drogowego, niezachowywania odpowiedniej prędkości czy jazdy pod wpływem alkoholu znaczącym problemem w kontekście przyczyn wypadków drogowych stanowią właśnie środki farmakologiczne, które mają znaczący wpływ na zdolności psychomotoryczne kierującego pojazdem [1].

Kierowca i leki

Z prowadzonych dotychczas badań wynika, że 1/5 kierujących pojazdami przyjmuje jakiegoś rodzaju leki – specjaliści wysnuwają wniosek, że część wypadków może być powiązana z ich przyjmowaniem. Polskie prawo nie zakazuje jednak przyjmowania leków i prowadzenia pojazdu, a karane jest prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających (narkotyków) oraz alkoholu, jako substancji zmieniających stan świadomości czy wpływających na zdolności psychomotoryczne. Jeśli kandydat na kierującego pojazdem choruje, np. na cukrzycę, padaczkę, choroby układu krążenia, wtedy jego stan, dolegliwości, sprawność i zdolność do prowadzenia pojazd pozostawiane są do oceny lekarza.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że każdy z nas przyjmuje leki – jeśli nie stale, to sporadycznie, raz na jakiś czas. Wzrost długości życia również stanowi determinant zwiększonego zapotrzebowania na leki w związku z dolegliwościami i schorzeniami, jakie pojawiają się w starszym wieku. Tempo i styl życia obecnie powodują często stany napięcia nerwowego, bóle głowy czy bezsenności, co w efekcie również skłania nas do przyjmowania różnego rodzaju leków. Sytuacja nasuwa więc wiele pytań [2].

fot. panthermedia

Wpływ leków na psychomotorykę kierującego pojazdem

Leki stosowane przez kierowców w dużej mierze oddziałują na jego zdolności odruchowe, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie odpowiedniej możliwości reakcji na zaistniałą na drodze sytuację. Mowa tu także o czasie reakcji, która w przypadku wielu leków jest celowo obniżana.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] K. Dymura, J. Woroń, A. Skowroński: Leki a prowadzenie pojazdów. „Bezpieczeństwo, teoria i praktyka” 2013, nr 3(12), s. 51-62.
    [2] Z. Burski, A. Skoczylas: Ocena wpływu działania leków na obsługe jezdniowych środków transportowych w polskiej motoryzacji. „Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” 2004/06, s. 71-78.

Reklama
(0)
Komentarze