Zaloguj
Reklama

Guzy mózgu u kobiety ciężarnej

Autorzy: Dr Piotr Stołtny
Wyniki badania tomografii komputerowej
Fot. Pantherstock
Wyniki badania tomografii komputerowej
(5)

Zachorowanie na nowotwory w ciąży jest rzadkie. Według literatury, dotyczy od 1-2% ciężarnych. Wśród wszystkich chorych na nowotwory złośliwe, zaledwie 0,07-0,1% stanowią kobiety ciężarne.

Reklama

Szacuje się, że wraz z tendencją do zachodzenia w ciążę w starszym wieku, częstość zachorowań w czasie ciąży będzie wzrastać. Najczęściej rozpoznaje się raka szyjki macicy, raka piersi, jajnika, a także czerniaka złośliwego, chłoniaki oraz białaczki.

U ciężarnych opisano większość znanych guzów mózgu. Rozpiętość typów była zbliżona do występujących u nieciężarnych kobiet w podobnym wieku. Najczęściej spotykanymi są: glejaki - guzy z komórek glejowych o niskim i wysokim stopniu złośliwości -w zależności od typu histologicznego, oponiaki -guzy wywodzące się z opon mózgowych, zwykle o lepszym rokowaniu niż glejaki, mogące jednak wykazywać cechy naciekania miejscowego oraz dawać nawroty po leczeniu chirurgicznym oraz guzy przysadki. W grupie kobiet ciężarnych nie ma prawdopodobnie większej częstości występowania pierwotnych guzów mózgu i rdzenia kręgowego w porównaniu z kobietami w podobnym wieku nie będącymi w ciąży.

Każda obca struktura w obrębie mózgu (nie koniecznie nowotwór), nazywana jest guzem mózgu. Guzem może więc być ropień mózgu, tętniak dużych rozmiarów lub pasożyt (np. tasiemiec bąblowcowy). Nowotwory są najczęściej spotykanymi guzami mózgu. Mogą mieć charakter łagodny (gdy nie naciekają otoczenia i rosną powoli), oraz złośliwy (nowotwór atakuje sąsiednie struktury). Jednak każdy guz, niezależnie od pochodzenia powoduje podobne objawy. Objawy te możemy podzielić na:

Objawy ogólne ( związane ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego):

  • Ból głowy jest najczęstszym objawem ogólnym. Zwykle pojawia się rano i daje poczucie rozsadzania głowy. Jego nasilenie w miarę wzrastania guza staje się coraz większe. 
  • Wymioty są objawem często towarzyszącym bólom głowy.
  • Zaburzenia psychiczne przejawiające się pogorszeniem pamięci i koncentracji. Może pojawić się senność, spowolnienie i apatia, ale również spotykane jest nadmierne pobudzenie chorego. 
  • Nieco rzadziej pojawiają się napady padaczkowe, którym towarzyszy utrata przytomności. 
  • Jednym z objawów guza może być tzw. tarcza zastoinowa, będąca wyrazem obrzęku nerwu wzrokowego.

W przypadku guzów nieleczonych wzrost ciśnienia śródczaszkowego może doprowadzić do tzw. wgłobienia lub wklinowania mózgu (przemieszczenie mózgu poza prawidłowe jego granice). Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia chorego, objawiający się zaburzeniem przytomności, bardzo silnym bólem głowy, dużym wahaniem częstości tętna, jak również zaburzeniami oddychania.

Objawy ogniskowe (związane z uciskiem na sąsiednie struktury mózgu)
Jeżeli guz rozwija się powoli, wówczas objawy ogólne są mniej nasilone lub nie występują wcale. Pojawiają się natomiast objawy miejscowe (ogniskowe), których charakter uzależniony jest od lokalizacji guza.

  • Guzy zlokalizowane w płacie czołowym mogą się manifestować postępującym otępieniem, obniżeniem napędu, brakiem krytycyzmu, niekiedy agresją i niepohamowanym popędem seksualnym. 
  • Guzy płata skroniowego mogą dawać takie objawy jak stany lękowe, depresyjne oraz upośledzenie pamięci świeżej (chory zapomina fakty sprzed kilku godzin czy dni). 
  • Guzy móżdżku powodują zaburzenia równowagi i zawroty głowy, a także oczopląs.

Spośród innych objawów ogniskowych częste są niedowłady kończyn, zaburzenia mowy, czucia, zaburzenia równowagi i chodu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze