Zaloguj
Reklama

Guz przysadki - objawy i leczenie

Wyniki tomografii komputerowej
Fot. medforum
Wyniki tomografii komputerowej
(0)

Występujące w obrębie przysadki mózgowej guzy są zazwyczaj łagodne. Do największej grupy guzów przysadki zalicza się gruczolaki, które wykrywalne są w badaniu rezonansem magnetycznym (MR). Objawy pochodzą głównie z narządów wzroku jak również w układu hormonalnego. Istnieją również przypadki wykrycia gruczolaka przysadki bez żadnych towrzyszących objawów. Leczenie opieroa się głównie na interwencji chirurgicznej oraz radioterapii, kiedy to konieczne.

Reklama

Przysadka mózgowa jest narządem leżącym u podstawy mózgu. Jest to narząd nieparzysty, owalny, posiadający długą oś poprzeczną. Przysadka w obrazowaniu zawieszona jest na końcu stożkowatego lejka, wychodzącego z dna komory III, którego koniec jest równocześnie szypułką przysadki. Przysadka mózgowa jest elementem układu nerwowego i występuje u wszystkich kręgowców, powstając z różnych, połączonych ze sobą związków. Gruczoł ten jest nieco mniejszy u kobiet iż u mężczyzn. Jest również bardzo istotny z punktu widzenia regulacji nerwowo- hormonalnej, gdyż część przednia gruczołowa przysadki wydziela 6 hormonów, część tylna nerwowa 2 hormony natomiast, część pośrednia natomiast wydziela 1 hormon. [1]

Obraz przysadki w badaniu MR

Dzięki badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego można określić prawidłowy wygląd i kształt przysadki mózgowej. Jej zmiany są naturalnymi procesami związanymi z rośnięciem, dojrzewaniem czy starością. Przysadka mózgowa u noworodka będzie wypukła i będzie wyraźniejsza niż pień mózgu, co zmieni się już w okresie pokwitania, kiedy przysadka mózgowa osiąga swoją maksymalną wielkość. Po 50tym roku życia, naturalnym procesem jest inwolucja przysadki, czyli zmiana kształtu oraz zmniejszanie objętości. [2]

Guzy przysadki mózgowej

W ogólnej populacji szacuje się, iż częstość występowanie guzów przysadki mózgowej plasuje się w przedziale pomiędzy 0,020- 0,025%. Zaburzenia w funkcjonowaniu przysadki oraz postępujące ubytki w polu widzenia, są jednymi z najczęstszych objawów wywoływanych przez tego typu zmiany. Mówiąc o guzach przysadki należy zwrócić szczególną uwagę na gruczolaki, stanowiące około 10- 15% przypadków pierwotnych nowotworów wewnątrzczaszkowych, jednocześnie stanowiąc około 0,5% wszystkich zmian siodła oraz zmian okołosiodłowych. Stanowią więc one bardzo poważny problem z klinicznego punktu widzenia. Co więcej, jak wykazały badania autopsyjne, gruczolaki przysadki są obecne bez żadnej choroby przysadki, u nawet 20% zanalizowanych przypadków. [2]

fot. panthermedia

Gruczolaki przysadki mózgowej

Mówiąc o gruczolakach przysadki mózgowej, można dokonać podziału na mikogruczolaki i makrogruczolaki, które w obrazie MR dają odmienny obraz. W przypadku makrogruczalków, ich wykrycie w rezonansie magnetycznym jest stosunkowo łatwe, w przeciwieństwie do mikrogruczolaków, które nie są rozpoznawalne nawet w 44% przypadków wykonania badania, pomimo wzmocnienia kontrastowego. Gruczolaki zalicza się do zmian łagodnych i rzadko naciekających struktury przyległe. W przypadkach kiedy jednak naciek występuje, pogarsza ona znacznie rokowanie, które wiąże się z interwencją chirurgiczną. [2] Podziału gruczolaków można również dokonać uwzględniając ich aktywność hormonalną, a mianowicie, występują gruczolaki aktywne hormonalnie, których podłożem rozwoju są komórki przysadki aktywne hormonalnie oraz gruczolaki nieaktywne hormonalnie. Stąd też wniosek, iż gruczolaki mogą rozwinąć się z każdego rodzaju komórek przysadki mózgowej. [3]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „ROLA LEKARZA OKULISTY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU GUZÓW PRZYSADKI MÓZGOWEJ” Z. Mariak i inni [w:] Okulistyka. Kwartalnik medyczny., Zeszyt 1'2011 (13)
    [2] „Postępy w diagnostyce obrazowej przysadki mózgowej i okolicy okołosiodłowej „ J. BLADOWSKA, i inni [w:] Adv Clin Exp Med 2004, 13, 4
    [3] „Ocena skuteczności pooperacyjnej radioterapii gruczolaków przysadki mózgowej „ W. Windorbska i inni [w:] „Współczesna onkologia” (1999) 4
    [4] „Postępowanie w przypadkowo stwierdzanych guzach przysadki – occidental „ M. BOLANOWSKI i inni [w:] Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze