Zaloguj
Reklama

Czym jest diplopia?

Autorzy: Marta Wiśniewska
Oko
Fot. Panthermedia
Oko
(3)

Diplopia to podwójne widzenie. Może wynikać z podwichnięcia soczewki, przymglenia rogówki, początkowej zaćmy, a także z zaburzeń umysłowych - jest to tzw. jednooczne podwójne widzenie.

Reklama

Spis treści:

  1. Czym jest diplopia?
  2. Zdrowe podwójne widzenie a patologiczne
  3. Diplopia u dzieci

Czym jest diplopia?

Może także występować na obu oczach. Wtedy wynika z odbierania obrazów przez niekorespondujące ze sobą miejsca na siatkówce. Zanika jednak przy zasłonięciu jednego oka. Podwójne widzenie może się przyczyniać do powstawania chorób, które prowadzą do złego ustawienia gałek ocznych lub zaburzają symetrię ich ruchów np. niedowładów czy porażenia mięśni gałkoruchowych, złamań oczodołu, ostrego zeza spowodowanego dekompensacją zeza ukrytego oraz guzów oczodołu.

Zdrowe podwójne widzenie a patologiczne

Podwójne widzenie występuje u każdego zdrowego człowieka. Jest ono zwykle niezauważalne. Ważna jest dlatego umiejętność odróżnienia zdrowego podwójnego widzenia od tego patologicznego. Fizjologicznie cechuje się tym, że fiksowany punkt widziany jest pojedynczo, a podwójnie widziane są wszystkie inne punkty. Natomiast w przypadku podwójnego widzenia patologicznego podwójnie widziany jest punkt fiksowany.

Diplopia u dzieci

U dzieci wykrycie tego schorzenia sprowadza się głównie do obserwacji - dziecko zaczyna przymykać jedno oko lub nieprawidłowo trzyma głowę. Jednak upewnić się co do choroby możemy tylko, przeprowadzając badanie okulistyczne lub neurologiczne. Lekarz stwierdzi, który rodzaj choroby występuje u pacjenta oraz określi nieprawidłowo działające nerwy. Leczenie zależy od podłoża choroby. Może się okazać konieczna operacja mięśni w gałce ocznej. Przy niewielkim odchyleniu gałki, zalecane są jednak jedynie okulary pryzmatyczne, które przesuwają obraz na prawidłowe miejsce w siatkówce.

Aby wykryć diplopię jak najwcześniej niezbędne są regularne wizyty w gabinecie okulistycznym, a także obserwacja. Zalecane jest również wykonywanie ćwiczeń oczu, aby wzmocnić mięśnie w gałce ocznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • “Evaluation of diplopia: An anatomic and systematic approach” - Victoria S. Pelak, MD

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze