Zaloguj
Reklama

Choroby naczyniowe mózgu

Współautorzy: Neurologia praktyczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
Stetoskop
Fot. iStock
Stetoskop
(3)

Choroby naczyniowe mózgu to grupa schorzeń, w których przebiegu dochodzi do trwałego lub przejściowego uszkodzenia mózgu w wyniku krwawienia albo niedokrwienia.

Reklama

Są jednym z najistotniejszych problemów współczesnej medycyny, ponieważ stanowią trzecią co do częstości przyczynę zgonów i inwalidztwa.

Epidemiologia chorób naczyniowych mózgu

Choroby naczyniowe mózgu występują głównie u ludzi  starszych, jednak około 25 % przypadków dotyczy osób jeszcze przed 50 rokiem życia, a zapadalność wynosi około 100 do 300 przypadków na 100 000 rocznie. Wśród dzieci choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego spotyka się w różnych przedziałach wiekowych, a częstość ich występowania szacuje się na 2 do 13 przypadków na 100 000 zdrowych dzieci. Zwykle są wynikiem urazów i zapalenia opon mózgowych.

Przyczyny chorób naczyniowych mózgu

Nagłe wystąpienie objawów ogniskowych, związanych z uszkodzeniem mózgu spowodowane jest zaburzeniem krążenia mózgowego i określane jest mianem udaru mózgu. Udar może mieć postać niedokrwienną lub krwotoczną, a jego podłoże stanowić może krwotok mózgowy, zakrzep lub zator tętnic mózgowych. Przyjmuje się, że 80-85% udarów ma charakter niedokrwienny, a około 15-20% krwotoczny.

Najczęstsze przyczyny uszkodzenia mózgu pochodzenia naczyniowego to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i sercowopochodne zatory.

fot. ojoimages


Do innych czynników ryzyka zalicza się:

  • zapalenie tętnic, w przebiegu AIDS, kiły lub tocznia układowego
  • urazy tętnic mózgowych
  • tętniaki i malformacje tętniczo-żylne
  • powikłania po angiografii
  • migrena
  • niektóre choroby krwi
  • doustne środki antykoncepcyjne, amfetamina, przedawkowanie leków przeciwzakrzepowych


Oprócz wymienionych czynników ryzyka, wpływ na pojawienie się chorób naczyniowych mózgu ma także styl życia i środowisko. Przede wszystkim niekorzystnie działa przewlekły nikotynizm, spożywanie dużych ilości alkoholu, otyłość, dieta bogata w tłuszcze zwierzęce i niska aktywność fizyczna.

Reklama
(3)
Komentarze