Zaloguj
Reklama

Badanie metodą case - control zespołu Guillain - Barre w okręgu Habin, Chiny

Autorzy: Chang Q, Wang DS, Jiang GX, Han H et al
Badanie metodą case - control zespołu Guillain - Barre w okręgu Habin, Chiny
Fot. iStock
(0)

W okresie jednego roku rozpoznano 69 nowych przypadków zespołu Guillain - Barre oraz dokonano porównania danych pacjentów z osobami z grupy kontrolnej ( case - control) odpowiednich pod względem płci i wieku.

Reklama

U większości pacjentów z zespołem Guillain - Barre w okresie około dwóch miesięcy od wystapienia jego objawów obserwowano cechy infekcji dróg oddechowych, co stanowi różnicę istotną statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną. Również dwukrotnie częściej u pacjentów z GBS obserwowano cechy nieżytu żołądkowo - jelitowego, jednak w przypadku tego czynnika nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie. Inne analizowane czynniki, to jest sytuacja rodzinna, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania nie różniły w istotny spoób pajentów obu grup.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Eur J Neurol 2006; 13 (9) : 953 - 7

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze