Zaloguj
Reklama

Choroba Parkinsona przyczyną trudności w prowadzeniu samochodu

Autorzy: Rizzo M, Anderson SW, Sparks JD, Rodnitzky RL, Dawson JD
Choroba Parkinsona przyczyną trudności w prowadzeniu samochodu
Fot. Pantherstock
(4)

U pacjentów dotkniętych chorobą Parkinsona występują złożone zaburzenia poruszania się oraz inne objawy bardziej typowe dla innych chorób neurologicznych, takie jak: zaburzenia pamięci czy widzenia.

 

Reklama

U pacjentów dotkniętych chorobą Parkinsona występują złożone zaburzenia poruszania się oraz inne objawy bardziej typowe dla innych chorób neurologicznych, takie jak: zaburzenia pamięci czy widzenia. W badaniu przeprowadzonym przez zespół badawczy z Uniwersytetu w Iowa próbowano wykazać, iż pacjenci z PD wykazują zaburzenia utrudniające im sprawne prowadzenie samochodu. Do badania włączono 71 kierowców dotkniętych łagodną lub umiarkowaną postacią PD. Grupę porównawczą tworzyło 147 osób bez żadnych zaburzeń neurologicznych. Uczestnicy badania w trakcie prowadzenia pojazdu byli poddawani różnym testom werbalnym, mającym na celu sprawdzić ich zdolności do ignorowania czynników rozpraszających. W trakcie testów 28% pacjentów z PD popełniało błędy podczas jazdy, przy 16% w grupie kontrolnej. U tych, którzy je popełniali wykazywano znamiennie częściej zaburzenia pamięci, widzenia oraz zaburzenia równowagi. Znacznie częściej stwierdzano u nich również sennośc w ciągu dnia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology. 2006 Nov 28;67(10):1774-80

Reklama
(4)
Komentarze